Περιβαλλον

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για το ψάρεμα

Κοινοτικό σύστημα ελέγχου για τη συμμόρφωση όλων με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής

41535-93522.jpg
Βασιλική Γραμματικογιάννη
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
329208-680759.jpg

Το υφιστάμενο σύστημα της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας του, αφετέρου λόγω των περιορισμένων ελέγχων από τα κράτη μέλη, δημιούργησε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων ψαράδων. Κάποιοι απ’ αυτούς ευνοήθηκαν εις βάρος κάποιων άλλων, ενώ όλο αυτό το καθεστώς αυθαιρεσίας έχει συνέπειες και στη βιωσιμότητα των αλιευμάτων που θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές.

Προκειμένου να υπάρξει δίκαιη μεταχείριση όλων των ευρωπαίων αλιέων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τον έλεγχο και την τήρηση των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. «Έχουμε μια διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε χώρα και αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο αποδοτική είναι η νομοθεσία και αξιόπιστη η ΕΕ» δήλωσε η εισηγήτρια Isabelle Thomas των Γάλλων Σοσιαλιστών.

Τα μέτρα που πρόκειται να θεσπιστούν με το νέο κανονισμό αφορούν ένα κοινοτικό σύστημα ελέγχου που να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Κατά συνέπεια το υφιστάμενο καθεστώς και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτό ενοποιούνται, κωδικοποιούνται και απλουστεύονται. Οι διαδικασίες ελέγχων, όπως για παράδειγμα για τα μεγέθη των διχτυών και των αλιευμάτων, τυποποιούνται καθώς και οι κυρώσεις για τους παραβάτες.

Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών μεθόδων ελέγχου, με ορισμένα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ελέγχους από τα δίχτυα των αλιέων μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, ενώ κάποια άλλα μόνο σε ορισμένα στάδια της αλυσίδας. Με το νέο κανονισμό οι ευρωβουλευτές ζητούν την επέκταση των ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής.

Επιπλέον στο ψήφισμα οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τα ίδια πρότυπα κατάρτισης των επιθεωρητών αλιείας. Ζητούν λοιπόν την εφαρμογή ενός βασικού προγράμματος για την εκπαίδευση όλων των επιθεωρητών. Επιπλέον ζητούν και την χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης, επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών ως μέσα αναγκαία για τη θαλάσσια επιτήρηση.

Η αναθεώρηση του κανονισμού αναμένεται μέσα στο 2017.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ