Πολιτικη & Οικονομια

Από αυτές τις 63 πολιτικές προτάσεις, ποιες θεωρείτε θετικές;

Διάβασέ τις και σκέψου...

114750-718235.jpg
Στέφανος Παπανίκος
ΤΕΥΧΟΣ 385
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
21094-46926.jpg

1 Άνοιγμα των 121 κλειστών επαγγελμάτων.

2 Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών.

3 Δημιουργία πλήρους Κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια έως το 2020.

4 Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών.

5 Απλούστευση νομοθεσίας και μείωση απαιτούμενου χρόνου για πολεοδομικές διαδικασίες.

6 Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία.

7 Επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης, εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών.

8 Φορολογικός έλεγχος φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ελεύθερων επαγγελματιών.

9 Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10 Απαλλαγή δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, π.χ. προσημείωση ακίνητης περιουσίας.

11 Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «Ήλιος».

12 Καταργείται η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στην υπογραφή συμβολαίων κ.λπ.

13 Μείωση των θέσεων στο Δημόσιο κατά 150 χιλιάδες από το 2010 έως το 2015.

14 Αντικατάσταση κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία.

15 Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιων προμηθειών.

16 Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες.

17 Άρση απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες, όταν η εταιρεία έχει site.

18 Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς.

19 Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

20 Αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας.

21 Πληρωμή με τραπεζικά εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού.

22 Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σύμβαση εργασίας.

23 Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα.

24 Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολογικές οφειλές.

25 Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών.

26 Μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

27 Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας.

28 Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν βρεφικές τροφές.

29 Δημοσίευση στις σελίδες των επιμελητηρίων: αμοιβών μελών, εισφορών, στατιστικών.

30 Εντοπισμός υψηλών εφάπαξ ποσών που καταβλήθηκαν από ταμεία με χαμηλές εισφορές.

31 Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση λειτουργικού κόστους 30%.

32 Ιδιωτικοποίηση των ΔΕΗ και ΔΕΠΑ.

33 Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί.

34 Μίσθωση με διαγωνισμό τροχαίου υλικού που δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

35 Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

36 Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

37 Μια πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις.

38 Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών εφοριών.

39 Κλείσιμο 200 εφοριών.

40 Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%.

41 Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%.

42 Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορολογικών συντελεστών.

43 Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το διοικητικό κόστος.

44 Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012.

45 Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου.

46 Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές.

47 Μονάδα οικοκομικών επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων.

48 Μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.

49 Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού (ΟΕΚ, ΟΕΕ).

50 15.000 χιλιάδες πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε εργασιακή εφεδρεία το 2012.

51 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς.

52 Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων.

53 Οι εισφορές δικηγόρων και μηχανικών δεν θα συνδέονται με τις αμοιβές τους.

54 Αναστολή διατάξεων και συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών.

55 Μείωση εισακτέων σε στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες.

56 Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία.

57 Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση.

58 Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιων δικαστηρίου.

59 Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων.

60 Διακοπή της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013.

61 Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

62 Μείωση ελάχιστων μισθών κατά 22%.

63 Μείωση ελάχιστων μισθών για νέους κάτω των 25 κατά 32%.


Για να έχεις γνώμη για ένα πράγμα, πρέπει και να ξέρεις για τι μιλάει. Αν τα περισσότερα από όσα διάβασες σου φάνηκαν λογικά και απαιτήσεις δεκαετιών, θα παραξενευτείς. Πρόκειται για το νέο Μνημόνιο.


*Ο Στέφανος Παπανίκος είναι μέλος της Ε.Ε. της "Δημιουργίας Ξανά".

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ