Ελλαδα

Δώρο Χριστουγέννων 2022: Υπολογισμός και μέχρι πότε καταβάλλεται (βίντεο)

Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

62224-137655.jpg
Newsroom
4’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Το δώρο Χριστουγέννων 2022 καταβάλλεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου στους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
Το δώρο Χριστουγέννων 2022 καταβάλλεται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου στους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα © Pexels

Δώρο Χριστουγέννων 2022 - Υπολογισμός - Πότε καταβάλλεται στον ιδιωτικό τομέα - Πώς υπολογίζεται ανά κατηγορία εργαζομένων - Τι ισχύει με την απουσία λόγω ασθενείας

Το δώρο Χριστουγέννων 2022 καταβλήθηκε στους επιδοτούμενους ανέργους στις αρχές της εβδομάδας και πλέον σειρά έχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και συνταξιούχοι δεν δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, καθώς η συγκεκριμένη οικονομική βοήθεια έχει καταργηθεί την περίοδο των μνημονίων. Σημειώνεται ότι για τους χαμηλοσυνταξιούχους προβλέπεται έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ έως τις 20 Δεκεμβρίου.

Το ΚΕΠΕΑ (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων) έχει δώσει στη δημοσιότητα τον αναλυτικό πίνακα με το πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων  και το πότε πληρώνεται στους δικαιούχους.

Πότε καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων 2022 - Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Το δώρο Χριστουγέννων μπορεί να καταβληθεί από τον εργοδότη μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη προθεσμία παρέλθει, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μέχρι πότε καταβάλλεται το «δώρο» Χριστουγέννων; | 04/12/2022 | ΕΡΤ

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Δώρο Χριστουγέννων 2022 δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη. 

Η καταβολή από τον εργοδότη γίνεται μόνο σε μετρητά και όχι σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, είναι άκυρη κάθε συμφωνία ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη περί συμψηφισμού ή μη καταβολής στις αποδοχές που έχει λάβει το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Δώρο Χριστουγέννων 2022: Υπολογισμός ανά κατηγορία εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα - Πίνακας

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων είναι από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο υπολογισμός του συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αμείβονται οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει, δηλαδή, να ληφθεί υπόψιν αν ο εργαζόμενος πληρώνεται με ημερομίσθιο ή μισθό. Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές κατά την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης.

Ολόκληρο δώρο χριστουγέννων δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είχαν σχέση εργασίας με τον εργοδότη χωρίς διακοπή καθ’ όλη την προαναφερθείσα χρονική περίοδο. Αυτό είναι ίσο με:

 • έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με
 • 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ωστόσο, όσοι μισθωτοί, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2022), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Στην περίπτωση αυτή το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως ακολούθως:

 • 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό ή
 • 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο υπολογίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Δηλαδή ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στη σελίδα του ΚΕΠΕΑ υπάρχει αναρτημένος ο ακόλουθος αναλυτικός πίνακας για το πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων:

Πίνακας για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων 2022
Πίνακας για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων 2022 © kepea
Δώρο Χριστουγέννων Υπολογισμός: Ωρομίσθιοι, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία
 • Δώρο Χριστουγέννων σε ωρομίσθιους - Υπολογισμός

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1-5-2022 μέχρι 31-12-2022. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα αυτό δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού, κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

 • Δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενους με μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01/05/2022 έως 31/12/2022.

 • Δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση)

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05/2022 έως 31/12/2022.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του δώρου Χριστουγέννων προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Ενημέρωση για το Δώρο Χριστουγέννων
Η online εφαρμογή για το πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων 2022

Μέσα από το ΚΕΠΕΑ οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Μπαίνετε στη σχετική ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ.
 • Επιλέγετε αν είσαστε υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης
 • Συμπληρώνετε τις μικτές αποδοχές σας (μισθό ή ημερομίσθιο)
 • Εισάγετε ημερομηνία έναρξης αν προσληφθήκατε μετά την 1/5 ή αν λύθηκε η εργασιακή σας σχέση πριν την 31/12 εισάγετε ημερομηνία λήξης.

Τι ισχύει με το δώρο Χριστουγέννων και την απουσία λόγω ασθενείας του εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα

Στη σελίδα του ΚΕΠΕΑ υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και με το τι ισχύει στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα απουσιάζει λόγω ασθενείας, καθώς και το πώς επηρεάζεται το δώρο Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα, που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κειμένου, το δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ 2022 καταβλήθηκε στους δικαιούχους από τη ΔΥΠΑ τη Δευτέρα (5/12) με τα χρήματα να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός τριών εργάσιμων ημερών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ