Περιβαλλον

Πράσινα στρατόπεδα

Ξεκινούν οι δράσεις για την δημιουργία «πράσινων» στρατοπέδων αλλά και «πράσινων» στρατιωτικών νοσοκομείων

41535-93522.jpg
Βασιλική Γραμματικογιάννη
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
35539-77624.jpg

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2010 μεταξύ των υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ξεκινούν οι δράσεις για την δημιουργία «πράσινων» στρατοπέδων αλλά και «πράσινων» στρατιωτικών νοσοκομείων, κυρίως με την προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου και με την ενεργειακή αναβάθμιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το ΥΠΕΚΑ έχει αναλάβει να υποστηρίξει με τεχνογνωσία το ΥΠΕΘΑ στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των στρατοπέδων αλλά και στον σχεδιασμό και την χρηματοδότηση των έργων μέσω ΕΣΠΑ. Παράλληλα τα δύο Υπουργεία θα συνεργαστούν σε θέματα δασοπροστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Το πρώτο βήμα ήδη έχει γίνει στο ΥΠΕΘΑ με την καθιέρωση ενημερωτικών διαλέξεων στους νεοσύλλεκτους για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, ενώ σύντομα περιβαλλοντικά βιωματικά σεμινάρια θα γίνονται στο σύνολο των στρατευμένων. Επιπλέον το ΥΠΕΘΑ ετοιμάζει διαγωνισμό που θα συμμετέχουν τα στελέχη των Ε.Δ για την ανάδειξη της καλύτερης περιβαλλοντικής μελέτης για ενεργειακές υποδομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ήδη όλες οι νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις βασίζονται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Ελευσινιώτης δήλωσε για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΘΑ ότι « η εντεινόμενη τα τελευταία χρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων αποδεικνύει την ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλει το ΥΠΕΘΑ για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού του και την μέγιστη δυνατή συνεισφορά των Ε.Δ στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, με την ενσωμάτωση αντίστοιχων αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις δομές και υπηρεσίες του».

Από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ η Γ.Γ Μάρω Ευαγγελίδου τόνισε την ανάγκη στήριξης έργων και δραστηριοτήτων που θα εδραιώσουν την πράσινη ανάπτυξη στη χώρα μας. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά και με συνέργεια και εξέφρασε την ικανοποίηση της για την ανταπόκριση και το ζήλο που έδειξε το ΥΠΕΘΑ στην συνεργασία για την υλοποίηση των στόχων που αποτελούν και οδηγό για παρόμοιες συνεργασίες με άλλους φορείς και υπουργεία. Προς αυτή την κατεύθυνση η κ. Ευαγγελίδου ανέφερε ότι «το ΥΠΕΚΑ προετοιμάζει την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που θα αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας όπως οι μεταφορές, η γεωργία και η αλιεία, ο τουρισμός και η βιομηχανία διότι το στοίχημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το στοίχημα της πράσινης ανάπτυξης που οφείλει να είναι μια συλλογική προσπάθεια κυβέρνησης, φορέων και παραγωγικών τάξεων».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ