Πολιτικη & Οικονομια

Ασφάλεια και Θεσμικό πλαίσιο στη Ναυτιλία

Δεν αρκεί η συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων με γενικόλογες ερωτήσεις για να αναδειχθούν ανέχειες που πρέπει να διορθωθούν. Απαιτούνται σοβαροί και σε βάθος «risk based» έλεγχοι

Παναγιώτης Α. Χριστιάς
Παναγιώτης Α. Χριστιάς
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Ασφάλεια και Θεσμικό πλαίσιο στη Ναυτιλία
© ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Οι συνθήκες στην ελληνική ναυτιλία και οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται τακτικά

Με αφορμή το ανήκουστο τραγικό γεγονός που εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, βγαίνουν στην επιφάνεια, δυστυχώς με τραγικό τρόπο, οι ελλείψεις που όλοι γνωρίζουν αλλά αγνοούν στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καθώς και η έλλειψη ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου επιβολής περιοδικών ελέγχων αξιολόγησης, των μέτρων που λαμβάνουν οι Ναυτιλιακές Εταιρίες τόσο στη ξηρά όσο και στη θάλασσα, και που αφορούν τη συνολική λειτουργία τους.

Οι ναυτιλιακές εταιρίες, λόγω του πολύ σημαντικού και κρίσιμου αντικειμένου τους αλλά και λόγω της σημασίας τους για την εθνική οικονομία, αφού αποτελούν τον κύριο οικονομικό βραχίονα της χώρας μας, απαιτείται να έχουν την κατάλληλη διάρθρωση και να ακολουθούν πολιτικές και διαδικασίες όμοιες με αυτές τις οποίες υποχρεούνται να ακολουθούν όλες οι μεγάλες  βιομηχανίες.

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να επισκοπούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς, ώστε να αξιολογείται η επάρκειά τους σε θέματα ασφάλειας, με ζητούμενο το ανώτατο δυνατό επίπεδο, σε έναν κόσμο που εξελίσσεται και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς και οι κίνδυνοι συνεχώς εξελίσσονται και αυξάνουν εκθετικά.

Η περιοδική αξιολόγηση μέσω σχετικών ελέγχων θα πρέπει να καλύπτει αμιγώς τεχνικά θέματα αξιοπλοΐας, τεχνικά θέμα προστασίας και ασφαλούς λειτουργίας των ΙΤ και ΟΤ συστημάτων των γραφείων και των πλοίων, θέματα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα καθώς και ορθής χρήση αυτών με βάση τις GDPR απαιτήσεις, σενάρια κρίσεων με τις σχετικές δοκιμές, αλλά και όλες τις λειτουργίες και διεργασίες που ακολουθούνται από τις ναυτιλιακές εταιρίες και των ανθρώπων που τις υποστηρίζουν.

Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη συνεχή εκπαίδευσή του, στις διαδικασίες παρακολούθησης της απόδοσής του, στην ψυχολογία του, στην ιατρική του καταλληλότητα, αλλά και στην εμπέδωση της κατάλληλης εργασιακής κουλτούρας. Ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον καθώς και την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης θέματα που απασχολούν τις ναυτιλιακές εταιρίες και χρίζουν συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Δεν αρκεί η συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων με γενικόλογες ερωτήσεις για να αναδειχθούν ανέχειες που πρέπει να διορθωθούν. Απαιτούνται σοβαροί και σε βάθος «risk based» έλεγχοι με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Κρίσιμο ρόλο όμως για να ακολουθηθούν τέτοιες πρακτικές είναι η θέσπιση κανόνων με σαφή και αναλυτικά κριτήρια, η υποχρεωτική τήρησή τους, καθώς και ο περιοδικός έλεγχος της τήρησης των σχετικών κριτηρίων. Είναι καιρός όλοι οι παράγοντες της ναυτιλίας (κράτος και ιδιώτες) να αντιληφθούν ότι στη σύγχρονη εποχή το να λειτουργείς με σαφείς και αναλυτικούς κανόνες ασφαλείας, τους οποίους παρακολουθείς και αναβαθμίζεις, είναι προς όφελος όλων, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση επιχειρηματικής επιβίωσης.

Το τραγικό περιστατικό στον Πειραιά και η συνακόλουθη παραίτηση του υπουργού Ναυτιλίας ανέδειξαν τις παθογένειες ενός εξαιρετικά σημαντικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο της ακτοπλοΐας. Η κατάσταση στην ελληνική ναυτιλία απαιτεί πολύ μεγαλύτερη και βαθύτερη συζήτηση  από αυτήν που φιλοξενήθηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες. Είναι η ωρα να την ξεκινήσουμε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ