Παναγιώτης Α. Χριστιάς

Παναγιώτης Α. Χριστιάς

Cybersecurity & Audit Director

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ασφάλεια και Θεσμικό πλαίσιο στη Ναυτιλία
Ασφάλεια και Θεσμικό πλαίσιο στη Ναυτιλία

Δεν αρκεί η συμπλήρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων με γενικόλογες ερωτήσεις για να αναδειχθούν ανέχειες που πρέπει να διορθωθούν. Απαιτούνται σοβαροί και σε βάθος «risk based» έλεγχοι