2023 ΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ιστορία της πόλης, η 2023 Ελευσίς διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με γενικό τίτλο Μυστήρια Μετάβασης, που κινείται σε τρεις κεντρικούς θεματικούς άξονες: Άνθρωπος/Κοινωνία, Περιβάλλον και Εργασία.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
2023 Ελευσις Πολιτιστικη Πρωτευουσα της Ευρωπης