Περιβαλλον

MYTILINEOS: Το περιβάλλον και η βιωσιμότητα στο επίκεντρο

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα

62222-137653.jpg
A.V. Team
ΤΕΥΧΟΣ 830
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Τα γραφεία της εταιρείας MYTILINEOS A.E.

MYTILINEOS: Οι πρωτοβουλίες της ελληνικής πολυεθνικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η MYTILINEOS ηγείται στις εξελίξεις, πρωτοπορεί και επενδύει στρατηγικά στον εθνικό και παγκόσμιο στόχο της βιωσιμότητας, θέτοντας όλες της τις δυνάμεις στην κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Με δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον, ακολουθώντας πάντα τις αρχές της βιωσιμότητας, δεν είναι τυχαίο πως το 55% του κύκλου εργασιών της MYTILINEOS προέρχεται από επιλέξιμες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας Βιώσιμων Επενδύσεων. Έτσι, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για την ενέργεια και το κλίμα.

Η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε, οι στόχοι της εταιρείας για τις εκπομπές CO2 συμβαδίζουν με τις μειώσεις εκπομπών που απαιτούνται για τη διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C μέχρι το 2030, ενώ ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ηλιακά πάνελ

Μια πράσινη εταιρεία στην πράξη

Έτσι, η MYTILINEOS έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους. Μέχρι το 2026 φιλοδοξεί να ολοκληρώσει ένα μεγάλο μέρος του επενδυτικού της προγράμματος 1,5GW σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα, να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτροδότηση του Τομέα Μεταλλουργίας από ΑΠΕ, να έχει αυξήσει την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου στο 26% επί της συνολικής παραγωγής αλουμινίου και να έχει ενσωματώσει βασικές ψηφιακές βιομηχανικές μεθόδους στα στάδια παραγωγής.

Η ελληνική πολυεθνική δεν μένει όμως μόνο σε αυτά. Επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγωγής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων. Παράλληλα, η MYTILINEOS επεκτείνει τις δραστηριότητές της και αποκτά τεχνογνωσία στο πεδίο της ανακύκλωσης προϊόντων αλουμινίου (scrap) από προϊόντα που η χρήση τους έχει ολοκληρωθεί, ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την προσπάθειά της για ουσιαστική μείωση χρήσης πρώτων υλών (βωξίτης) και εξοικονόμηση ενέργειας. Ενδεικτικά, το 2021 αυξήθηκε η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου κατά 20%. Επίσης, η εταιρεία θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην εκπόνηση προμελέτης για την εγκατάσταση συστημάτων συγκράτησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος, σε συνεργασία με κορυφαία εταιρεία στον συγκεκριμένο τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προσέγγιση της MYTILINEOS χαρακτηρίζει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα με όραμα και σχέδιο δράσης και τα αποτελέσματα φαίνεται να δικαιώνουν την εταιρεία.

Ανεμογεννήτρια

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2021 σημειώθηκε μείωση κατά 5,5% των άμεσων εκπομπών CO2, ενώ σημειώθηκε και μείωση των έμμεσων εκπομπών CO2 κατά 15% λόγω της περαιτέρω χρήσης ΑΠΕ. Μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των εκπομπών κατά 8,9% σε σύγκριση με το 2020.

Η κορυφαία ενεργειακή και βιομηχανική εταιρεία με παρουσία σε 5 ηπείρους κινείται σταθερά με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις αρχές της αειφορίας και τις πρωτοβουλίες κατά της κλιματικής αλλαγής, ενσωματώνοντας εδώ και χρόνια στη δραστηριότητά της τις πλέον βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ