Περιβαλλον

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική, επενδύσεις και έργα με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος υλοποιεί και αναπτύσσει σημαντικά έργα υποδομών και παραχωρήσεων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και εστιάζουν στη βιώσιμη λειτουργία, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και ανακυκλώνοντας υλικά.

62222-137653.jpg
A.V. Team
ΤΕΥΧΟΣ 830
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Ανεμογεννήτρια στη Βέροια

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προσπάθεια για ανάσχεση της κλιματικής κρίσης.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στα έργα βιώσιμης ανάπτυξης, εστιάζοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των υποδομών και των παραχωρήσεων. Μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα νέων έργων κι επενδύσεων που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμβάλλει καταλυτικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προσπάθεια για ανάσχεση της κλιματικής κρίσης.

Επενδύσεις με στόχο τη βιώσιμη ευημερία

Αντιλαμβανόμενος από νωρίς την κρισιμότητα της μεγάλης και σύνθετης πρόκλησης της εποχής μας, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της θυγατρικής του, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχει ήδη σχεδιάσει και δρομολογήσει ένα τεράστιο επενδυτικό πλάνο στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας, το οποίο ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 4 GW (ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες), υδροηλεκτρικά πάρκα και έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 1,25 GW, καθώς και έργα αποθήκευσης και άλλων τεχνολογιών (βιοαέριο, βιομάζα κ.ά.) συνολικής ισχύος περίπου 0,25 GW. Παράλληλα, η δράση του διευρύνεται και στην κυκλική οικονομία, συνδράμοντας και από αυτόν τον τομέα στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Τα εν λόγω έργα αφορούν σε τεχνολογίες που φέρνουν τη νέα εποχή στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, μέσω σύγχρονων υποδομών.

Επίσης, ο Όμιλος υλοποιεί και αναπτύσσει σημαντικά έργα υποδομών και παραχωρήσεων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και εστιάζουν στη βιώσιμη λειτουργία, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και ανακυκλώνοντας υλικά. Στο χαρτοφυλάκιο καίριων υποδομών του Ομίλου βρίσκονται μεταξύ άλλων ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε-65, το έργο μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι της Κρήτης, καθώς και σειρά σημαντικών συμβάσεων παραχωρήσεων για μείζονες υποδομές, όπως η Εγνατία Οδός. Επιπλέον, μέσω των θυγατρικών του «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός», ο Όμιλος λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται τους πιο «πράσινους» αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Στρατηγική διαρκούς βελτίωσης και υψηλοί στόχοι

Προτεραιότητα του Ομίλου είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μίας στρατηγικής με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη υψηλών στόχων στον τομέα της βιωσιμότητας. Γι’ αυτό, πέρα από τη δραστηριοποίησή του σε βιώσιμες υποδομές, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δεσμευτεί να διευρύνει το επίπεδο απολογισμού και διαφάνειας των δραστηριοτήτων του, με απώτερο στόχο να μειώσει τον αντίκτυπο στο κλίμα όλου του φάσματος των έργων που αναλαμβάνει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται.

Ο Όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό τη δόμηση ενός στοχευμένου πλάνου δράσεων απανθρακοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης των κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα καταγράφει τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές ενέργειας (εκπομπές Scope 1, 2 και 3), ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους βελτίωσης των δεικτών αυτών μέσα από πρωτοβουλίες που θα αφορούν στο σύνολο του οργανισμού. Αξίζει να τονιστεί ότι οι στόχοι αυτοί θα εναρμονίζονται με το SBTi* (Science Based TargetInitiative).

Επιπλέον, ανταποκρινόμενος στην επιθυμία των μετόχων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών του για διαφάνεια και στοχοθέτηση σε επίπεδο ESG, ο Όμιλος πήρε τη στρατηγική απόφαση να συμμετέχει για πρώτη φορά στο CDP Climate Change. Πρόκειται για τη διεθνή πλατφόρμα στην οποία οργανισμοί καταγράφουν και δημοσιοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον, με στόχο την αποτύπωση της προόδου που σημειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία για όλους.


*Science Based TargetInitiative: Πρόκειται για την πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε σε συνέχεια της συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα, προκειμένου να υποστηρίζει τις χώρες της Ε.Ε., και κατ’ επέκταση τις επιχειρήσεις, να εφαρμόζουν στρατηγικές ώστε η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για να αποφευχθούν οι πιο καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ