Health & Fitness

Boehringer Ingelheim «Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές»

Δέσμευση για περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 2030, μέσα από τους πυλώνες “More Green”, “More Health” και “More Potential”

sofia-neta.jpg
Σοφία Νέτα
ΤΕΥΧΟΣ 830
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Φωτογραφία με παιδιά να παίζουν.

Η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim εφαρμόζει 20 πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον κόσμο σε συμφωνία με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim λειτουργεί με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. Αυτό καθιστά τη θέση της εταιρείας μοναδική στο να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Το πλαίσιο «Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές» έχει τρεις πυλώνες: “More Health”, “More Green” και “More Potential”. Μέσω των τριών αυτών πυλώνων, η Boehringer Ingelheim εφαρμόζει 20 πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον κόσμο που καθοδηγούν τη συνεισφορά και την επίδραση της εταιρείας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σε συμφωνία με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Αειφόρος Ανάπτυξη -Για Γενεές»

Με την ευκαιρία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 2021 (COP26) η Boehringer Ingelheim ανακοινώνει την επικαιροποιημένη στρατηγική της προσέγγιση για τη βιωσιμότητα. Ειδικότερα, τον πυλώνα More Green με τις σχετικές δεσμεύσεις για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ως έναν από τους τρεις πυλώνες του πλαισίου «Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές».

Το πλαίσιο «Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές» φιλοδοξεί να αναπτύξει καλύτερες θεραπείες, να προσφέρει καλύτερες λύσεις υγειονομικής φροντίδας και να συμβάλλει συνεχώς σε έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενεές. Επιπλέον, εξελίσσει τις δεσμεύσεις της Boehringer Ingelheim και αυξάνει σημαντικά την επίδραση της εταιρείας σε υγειονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, σε συμφωνία με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Συνεχίζοντας ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 135 χρόνια, η Boehringer Ingelheim συνεχίζει να προσφέρει λύσεις για ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες και ενισχύει τις φιλοδοξίες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων υγειονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η ανανεωμένη στρατηγική προσέγγιση εξακολουθεί να εστιάζει στη δύναμη και στην αξία της μακροχρόνιας συνεργασίας που συμβάλλει σε ένα υγιέστερο και περισσότερο βιώσιμο μέλλον για την κοινωνία.

Περισσότερο πράσινο

Με τον πυλώνα More Green η Boehringer Ingelheim σκοπεύει να καταστεί ακόμα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη, συνεχίζοντας τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της χρήσης ενέργειας και πόρων καθώς και του αποτυπώματος νερού. Ανανεώνει τους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δεσμευόμενη να:

  • Εξασφαλίσει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τις επιχειρησιακές της λειτουργίες έως το 2030.
  • Μειώσει περαιτέρω το αποτύπωμα νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα του νερού, καθώς και να προστατέψει το καθαρό νερό στις κοινότητες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται.
  • Εφαρμόσει αρχές κυκλικότητας για τη μείωση των λειτουργικών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και αρχές οικολογικού σχεδιασμού και πράσινης χημείας για όλα τα νέα προϊόντα.

Ο πυλώνας More Green εμπεριέχει αναθεωρημένους στόχους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Στην Boehringer Ingelheim, το να κάνουμε τον πλανήτη μας υγιέστερο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στόχου μας να αναπτύσσουμε πρωτοποριακές θεραπείες που μεταμορφώνουν τις ζωές των ανθρώπων και των ζώων για πολλές γενεές. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος δεν επιδεινώνει μονάχα τα υφιστάμενα υγειονομικά ζητήματα, αλλά δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις.

Η δέσμευση της εταιρείας για «Περισσότερο Πράσινο» υπογραμμίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών. H εταιρεία επικαιροποιεί άμεσα και εξελίσσει μεγάλο αριθμό εργασιών και πρωτοβουλιών – πολλές από τις οποίες είναι ενεργές για περισσότερο από μια δεκαετία.

Τα κυριότερα ορόσημα

Για να προωθήσει τη χρήση τεχνολογιών και λύσεων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, η Boehringer Ingelheim εφαρμόζει εσωτερικό πρόγραμμα τιμολόγησης 100 EUR ανά τόνο εκπομπών CO2 για τις επενδύσεις. Το σύστημα τιμολόγησης διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις βασίζονται στις εκπομπές CO2 που δημιουργούνται (και είναι υψηλότερο από το κόστος των εκπομπών που όρισε η ομοσπονδιακή νομοθεσία το 2021).

Η πρωτοβουλία «Clean  Water» διασφαλίζει ότι τα ίχνη φαρμακευτικών ουσιών στα λύματα παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από οποιοδήποτε επίπεδο επίδρασης. Αν και η Boehringer Ingelheim προσπαθεί να επιτύχει χαμηλά επίπεδα φαρμακευτικών υπολειμμάτων στα λύματα, η πρωτοβουλία Clean Water στοχεύει να οδηγήσει τα επίπεδα αυτά ακόμα χαμηλότερα καθώς και να δεσμεύσει σχετικά και τους προμηθευτές.

Το «Ταμείο More Green» υποστηρίζει ειδικά προγράμματα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, νερού και κυκλικής οικονομίας. Η Boehringer Ingelheim εστιάζει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα στα κυριότερα έργα της και προσφέρει 130 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για πράσινα έργα που συμβάλλουν στους παγκόσμιους στόχους της πρωτοβουλίας MORE GREEN. Περίπου 40 νέα έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έχουν ξεκινήσει από το 2020.

Ο πυλώνας More Green είναι ο ένας από τους τρεις πυλώνες του πλαισίου «Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές» της Boehringer Ingelheim, μαζί με τον πυλώνα More Potential, που στοχεύει στη συν-δημιουργία υγιών, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων κοινωνιών, και τον πυλώνα More Health που έχει στόχο να εξασφαλίσει καλύτερη υγεία για τους ανθρώπους και τα ζώα.

Boehringer Ingelheim Ελλάς

H Boehringer Ingelheim δραστηριοποιείται για περισσότερο από μισό αιώνα στην Ελλάδα, έχοντας εργοστάσιο στο Κορωπί. Το εργοστάσιο αποτελεί κέντρο εξαγωγών, πραγματοποιώντας το 2,2% των εξαγωγών της χώρας ανεξαρτήτως κλάδου. Παράλληλα συμμετέχει στο πρόγραμμα Be Green της μητρικής εταιρείας αποτελώντας ένα παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης προς μίμηση. Η Boehringer Ingelheim Ελλάς βραβεύτηκε το 2021 με το Silver EHS award στην υποκατηγορία «δράσεις πρόληψης COVID-19»
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ