Ελλαδα

Πόθεν έσχες για τη μισή Ελλάδα

Ποιοι θα υποβάλλουν – ποιες οι ποινές

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
73756-148777.jpg

Τεράστια πρόστιμα και φυλάκιση περιμένουν νέες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και διαχειριστών δημόσιου χρήματος, για τους οποίους αρχίζει να ισχύει πλέον το «πόθεν έσχες», με υποχρέωση υποβολής αναλυτικής δήλωσης για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.

Λεπτομερέστερα, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χτες στη Βουλή:

Α. Από το 2015 θα υποβάλλουν δήλωση πόθεν έσχες και οι εξής:

· Αστυνομικοί

· Λιμενικοί

· Σωφρονιστικοί υπάλληλοι

· Δασάρχες και Δασονόμοι

· Πρόεδροι και Διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

· Ιδιοκτήτες, εταίροι και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

· Πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

· Διαιτητές και η διοίκηση Αθλητικών Ομοσπονδιών ή Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρεών

· Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι (με ανάρτηση στοιχείων στο διαδίκτυο, όπως οι βουλευτές)

Β. Παράλειψη ή ανακριβής υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση όπου ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, το πρόστιμο ξεκινά από τα 10.000 και φτάνει τα 500.000 ευρώ.

Γ. Μετατρέπεται σε κακούργημα η απόκρυψη περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ, με ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 1.000.000.

Δ. Ο έλεγχος και η επεξεργασία των δηλώσεων πόθεν έσχες ανατίθεται σε ειδική ανεξάρτητη Επιτροπή που αποτελείται από δύο αντιπροέδρους της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ε. Πρόσωπα που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση θα πρέπει να δηλώνουν οποιαδήποτε οικονομική χορηγία παίρνουν άνω των 3.000 ευρώ, με ένδειξη της ταυτότητας του «χορηγού».

ΣΤ. Θα υποβάλλεται, επίσης, και δήλωση της/του συζύγου του προσώπου που σχετίζεται με το Δημόσιο, όπου θα περιλαμβάνονται:

· οι επαγγελματικές δραστηριότητες

· η συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων

· οι αμειβόμενες δραστηριότητες

· οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά των υπόχρεων προσώπων.

Μ.Φ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ