1821 Digital Gallery
Ολυμπιάδα… τσιμέντου

Ολυμπιάδα… τσιμέντου

Ως πρόβλημα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το φυσικό περιβάλλον της χώρας

Ως πρόβλημα αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας. Το φυσικό της περιβάλλον. Ως εκ τούτου τα δάση πρέπει να αποψιλωθούν για να χτιστούν μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία και φυλακές, ενώ οι ακτές πρέπει να μπαζωθούν και να οικοδομηθούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και παραθεριστικοί οικισμοί, για να επέλθει επιτέλους η περιβόητη ανάπτυξη. Σε αυτό το «αναπτυξιακό» πλαίσιο κινήθηκε και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ταγαράς παραβιάζοντας κατάφωρα την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία με την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλυκή Κίτρους» στον Κορινό Πιερίας με σκοπό να διευκολύνει την κατασκευή παραθεριστικού οικισμού.

Σε μια περιοχή που εκτός από Καταφύγιο Άγριας Ζωής αποτελεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας του Δικτύου NATURA 2000 ο κ. Ταγαράς με Υπουργική Απόφαση συρρικνώνει ένα μοναδικό υγρότοπο για τη διάνοιξη δρόμου και την οικοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπιάδα». Η κατασκευή του παραθεριστικού οικισμού «Ολυμπιάδα» αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 6.500 χιλιάδων κατοίκων και βασίζεται σ το πρότυπο της Ισπανίας που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθόδευση αυτού του οικισμού χρονολογείται από τη δεκαετία του ’90.

Σήμερα με την Υπουργική Απόφαση που μειώνει το Καταφύγιο Άγριας Ζωής κατά 4000 στρέμματα «τακτοποιείται» το ζήτημα που εκκρεμούσε από το ‘90. Η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη τόσο την αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου για την περιοχή Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα όσο και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που από το 2013 έχει ξεκινήσει διερεύνηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής.

Η οικοδόμηση του παραθεριστικού οικισμού, όπως τεκμηριώνεται και στην πρόσφατη έκθεση καταγραφής της ορνιθοπανίδας από το Φορέα Διαχείρισης, εκτός ότι παραβιάζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα συντελέσει και στην καταστροφή των ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών της ορνιθοπανίδας αλλά και των οικότοπων προκαλώντας ανεπανόρθωτο πλήγμα στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον αξίζει να επισημανθεί ότι η τσιμεντοποίηση μιας υγροτοπικής περιοχής θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μελλοντικών κατοίκων του οικισμού σε περίπτωση πλημμύρας.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Greenpeace, MEDASSET, Mom και WWF Ελλάς ζήτησαν από το ΥΠΕΚΑ την άμεση ανάκληση της απόφασης τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» καθώς και τη πλήρη ανάληψη των ευθυνών για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς την κατεύθυνση της αποτροπής της υποβάθμισης και της ορθής διαχείρισης του ανεκτίμητου αυτού υγροτόπου. Στην ανακοίνωση τους οι οργανώσεις αναφέρουν ότι «ο χειρισμός αυτός ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για αντίστοιχες αρνητικές ενέργειες και σε άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας εξυπηρετώντας κοντόφθαλμες και επιζήμιες για το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας επιλογές». Δυστυχώς η καταστρατήγηση των νόμων και του Συντάγματος που μονοπωλούν πλέον την ελληνική πραγματικότητα θα μας κάνουν να μην αναγνωρίζουμε σε λίγα χρόνια την ίδια μας τη χώρα.

n

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5