Ελλαδα

Συνολικά ωφέλιμη για την οικονομία η νέα επιχειρηματική κουλτούρα

«Όλο και περισσότερες εταιρείες εντάσσουν την Εταιρική Υπευθυνότητα στην επιχειρηματική τους στρατηγική, έχοντας πειστεί για τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει»

4669-35224.jpg
Τάκης Σκριβάνος
ΤΕΥΧΟΣ 781
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

Ο Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, μιλάει στην ATHENS VOICE

Θετικό αποτύπωμα ακόμη και σε επίπεδο κερδοφορίας έχει η ένταξη των στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις, επισημαίνει ο Νίκος Αυλώνας, πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης. Πώς; Μέσα από τη βελτίωση της εικόνας τους τόσο σε επενδυτές, όσο και σε καταναλωτές και συνεργάτες.

Ακούμε συχνά τις έννοιες Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για τι ακριβώς μιλάμε; 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκαλούμε την έμπρακτη ετοιμότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών να επιστρέψουν αξία μέσα από τη δραστηριότητά τους στην κοινωνία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει να αρκεστούν σε μεμονωμένες ενέργειες που περισσότερο επικοινωνιακό όφελος έχουν παρά ουσία και δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη στρατηγική με στόχους και μετρήσεις. Αυτό σημαίνει να υιοθετήσουν πρακτικές και διαδικασίες που προσφέρουν πρακτικό όφελος στην κοινωνία, στους εργαζομένους, στο περιβάλλον και στην αγορά. Όταν μία επιχείρηση έχει εδραιώσει πρακτικές που σέβονται και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με την επιχείρηση και επηρεάζονται από αυτή, είτε εσωτερικά (εργαζόμενοι) είτε εξωτερικά (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές), αυτό χαρακτηρίζεται ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τα τελευταία χρόνια ο όρος τείνει να αντικατασταθεί από τον όρο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να αναπροσαρμόσουν την προσέγγισή τους και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους δίνοντας έμφαση στις νέες αξίες που αναδύονται και σχετίζονται με κυκλική οικονομία, κοινωνική αλληλεγγύη, επιχειρηματική ηθική.

Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν και καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο;

Όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην Εταιρική Υπευθυνότητα και την εντάσσουν στην επιχειρηματική τους στρατηγική, έχοντας πειστεί για τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει σε επίπεδο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θετικής εικόνας, φήμης και επιρροής, καθώς και αύξηση της διαφάνειας και αξιοπιστίας προς τους επενδυτές. Επίσης, επηρεάζεται θετικά η συμπεριφορά των καταναλωτών και συνεργατών, ενώ αυξάνεται η αφοσίωση των εργαζομένων και η προσέλκυση νέων ποιοτικών εργαζομένων. Και όλο αυτό βεβαίως αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές επιδόσεις. Η συσχέτιση των καλών επιδόσεων στην Εταιρική Υπευθυνότητα με τις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις έχει επιβεβαιωθεί, μάλιστα, από πρόσφατη Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Έρευνα, ο αριθμός των εταιρειών που εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας υπερδιπλασιάστηκαν κατά την περίοδο 2012 -2020, ενώ περισσότερες από 65% από αυτές τις εταιρείες που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχουν σχετική στρατηγική για την ΕΚΕ σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2019 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ 41% σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών για τρία συνεχόμενα έτη 2017-2019.

Η πανδημία φάνηκε, πάντως, να φέρνει τις μεγάλες επιχειρήσεις πιο κοντά στην ελληνική κοινωνία, στηρίζοντας με διάφορους τρόπους το Εθνικό Σύστημα Υγείας...

Στην Ελλάδα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, από τη μία η εκτεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση και από την άλλη η κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19, που επηρέασαν την ετοιμότητα των επιχειρήσεων να επιδείξουν την υπευθυνότητά τους. Οι επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας είχαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλά προβλήματα. Πολλές από αυτές κατανόησαν, άλλες νωρίτερα άλλες αργότερα, τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη ανταπόκρισης με σχεδιασμό, προετοιμασία και ουσιαστικές δράσεις. Το κρίσιμο ζήτημα ήταν όχι μόνο να διασφαλίσουν τη δική τους επιχειρηματική συνέχεια και βιωσιμότητα, αλλά και να δημιουργήσουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τους εργαζομένους τους.

Με άξονα κυρίως τις κοινωνικές δράσεις και παρά τις περιπτώσεις όπου το επικοινωνιακό όφελος ήταν εμφανώς στο επίκεντρο και όχι το ουσιαστικό όφελος, η Εταιρική Υπευθυνότητα σημείωσε βήματα προς τα μπροστά, με οργανισμούς και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν μία εξαιρετική προσπάθεια για στήριξη στην κρίση που έχει δημιουργηθεί σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, πολλές από τις επιχειρήσεις κατανόησαν πόσο απαραίτητη είναι η ανθεκτικότητα και οι πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα διασφαλίζεται μέσω στρατηγικού, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και σωστής προετοιμασίας. Ο σχεδιασμός αυτός θα μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προβλέψουν και να προετοιμαστούν για όλα τα μελλοντικά σενάρια, αλλά και να ανακάμψουν πιο άμεσα από τις κρίσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά μόνο τις μεγάλες εταιρείες ή θα μπορούσε να αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, αν ναι, με ποιο τρόπο;
Σίγουρα οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας λόγω μεγέθους, αλλά και οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις υπό συνθήκες μπορούν να έχουν πολλαπλάσια οφέλη, αν πειστούν ότι και μέσω αυτής της οδού μπορούν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους, ιδίως αν δραστηριοποιούνται μέσω εξαγωγών και στο εξωτερικό ή παράγουν προϊόντα για μεγάλες επιχειρήσεις. Σημαντική είναι η ουσιαστική συμβολή του κράτους μέσω της υποστήριξης και της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις για υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών. Για το κράτος αυτό είναι εξαιρετικά επωφελές για πολλαπλούς λόγους, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι με το καλό παράδειγμα κάποιων –συνήθως μεγάλων– εταιρειών θα «παρασυρθούν» και άλλες επιχειρήσεις να κάνουν το καλό, και έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που θα ωφελήσει την οικονομία συνολικά.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ