Ελλαδα

Ψηφοδέλτιο: Δεκτοί και οι αγεωμέτρητοι σταυροί

 Ανακοίνωση του υπουγείου Εσωτερικών  

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
101758-202683.jpg

Έγκυρο λογίζεται το ψηφοδέλτιο, «ακόμη και αν ο σταυρός δεν έχει τις γραµµές του εντελώς κάθετες µεταξύ τους ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισοµεγέθεις ή σχηµατίστηκε µε περισσότερες από µία προσπάθειες του εκλογέα», γράφει επί λέξει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών. 

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ανώτατου Ειδικού ∆ικαστηρίου- άκυρο θα πρέπει να θεωρείται µόνο το ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό γνώρισµα, τέτοιο που να  παραβιάζει το επιβαλλόµενο από το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγµατος απόρρητο της ψηφοφορίας.

«Τέτοιου είδους διακριτικό γνώρισµα αποτελεί µόνον εκείνο το σηµείο, το οποίο µπορεί, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της λογικής και της εµπειρίας, να προσδιορίσει άµεσα ή έµµεσα τον εκλογέα που ψήφισε µε το συγκεκριµένο ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση αµφιβολίας, το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της συνταγµατικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώµατος», κλείνουν οι διευκρινίσεις. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ