ΙΣΛΑΜ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Ισλαμ

Όχι σε πανεπιστήμιο ισλαμικών σπουδών στη Θράκη
Όχι σε πανεπιστήμιο ισλαμικών σπουδών στη Θράκη

Τη στιγμή που η χώρα υφίσταται δημογραφική αλλοίωση και απειλές για την εδαφική της ακεραιότητα, η δημιουργία ενός κέντρου δυνητικής αστάθειας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή