Πολιτικη & Οικονομια

Εμπνευστής των μνημονίων... ο Ελευθέριος Βενιζέλος

(Της πρώτης, της καλής, της ανορθωτικής, της γόνιμης, της οραματικής περιόδου…)

56772-626968.jpg
Θανάσης Διαμαντόπουλος
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
d3100851340e395f874a1dc6b160425f.jpg

Δήλωνε στις 22 Αυγούστου 1910 :

«Δημαγωγούντες εκάστοτε τον ελληνικόν λαόν και καπηλευόμενοι τον πατριωτισμόν, δια να παραστήσωμεν εις αυτόν ότι είναι λαός περιούσιος, ο οποίος δεν ομοιάζει με κανένα άλλον πεπολιτισμένον λαόν, καταντήσαμε να πείσωμεν αυτόν ότι εις τον αγώνα της αμίλλης δεν έχει ανάγκην, όπως επικρατήση, να μεταχειρισθή τα ίδια όπλα, τα οποία μεταχειρίζονται οι άλλοι λαοί*. Κατορθώσαμεν να πείσωμεν αυτόν ότι δεν έχει ανάγκην οργανώσεως εσωτερικής και ευνομίας πολιτικής… Κατά της απόψεως αυτής διεμαρτυρήθην»….

*Στην εποχή μας θα λέγαμε: ασφάλειας και ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, εξωστρεφούς και αξιολογούμενης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ισορροπημένου προϋπολογισμού, δημόσιας ευταξίας, κτηματολογίου, αξιοκρατικής/επιλεκτικής πρόσβασης στην (πραγματικά) ανώτατη εκπαίδευση κοκ…    

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ