Ελλαδα

Αναβολή αξιολόγησης για τους δημοσίους υπαλλήλους

Λόγω αλλαγών στη μέθοδο αξιολόγησης

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
59013-117703.jpg

Προς το παρόν αναβάλλεται η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων λόγω αλλαγών στην μέθοδο αξιολόγησης που περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου.

Σήμερα έληξε και η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» που περιλαμβάνει την αλλαγή στην ποσόστωση βαθμολόγησης και μεταξύ άλλων προβλέπει ότι δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25% οι «αριστούχοι» της αξιολόγησης.

Λόγω των αλλαγών η εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αναβάλει την αξιολόγηση αναφέρει: «Δεδομένου ότι στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες τροποποιούνται και καταργούνται διατάξεις του ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α'), που αποτελεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, και ενόψει της επικείμενης εισαγωγής του εν λόγω σχεδίου νόμου προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού να μην προβούν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις του ΠΔ 318/1992 ενέργειες εντός των προβλεπόμενων σε αυτές προθεσμιών και να ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους».

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ