Περιβαλλον

Green Business: Υιοθετώντας μια νέα ταυτότητα

Η περιβαλλοντική διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

mjsigalou
Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού
ΤΕΥΧΟΣ 874
4’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
ΕΚΕ και Περιβάλλον
© getty/ Andriy Onufriyenko

Αφιέρωμα ΕΚΕ και Περιβάλλον 2023: Η περιβαλλοντική διάσταση της ΕΚΕ αποσκοπεί στη μείωση επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις επιχειρηματικές διαδικασίες

2023: μία εποχή ταχύτητας, αλλαγών και συνεχών προκλήσεων. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, τα ζητήματα που προκύπτουν χρήζουν άμεσης επίλυσης και μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα θα επιβιώσουν και θα εξελιχθούν. Τι συνιστά, όμως, τον κατάλληλο εφοδιασμό και ποια θέματα πρέπει να συμπεριληφθούν στην ατζέντα τους;

Νο1 στόχος παγκοσμίως είναι η επίτευξη της βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί διεθνή προτεραιότητα που κινητοποιεί τόσο τις κυβερνήσεις, όσο και τις επιχειρήσεις και εν γένει την κοινωνία προς την υιοθέτηση νέων αποτελεσματικών πρακτικών. Με τη θέσπιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών, έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με τις επιχειρησιακές πρακτικές, όπως αυτές αποτυπώνονται σε συνάφεια πάντα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Τι είναι η ΕΚΕ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει γίνει μια καθιερωμένη έννοια με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στην αλληλεπίδρασή τους με τους ενδιαφερόμενους. Είναι ένα εργαλείο που οι uptodate επιχειρήσεις χρησιμοποιούν για να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε σύνθετα περιβάλλοντα. Οι εταιρείες που κατευθύνουν τις δράσεις τους σύμφωνα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, έχουν υιοθετήσει το Τριπλό Αποτέλεσμα (Triple Bottom Line-TBL) στις πρακτικές τους –δηλαδή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα– για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους σε μια ευρύτερη προοπτική και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία (σ.σ. «three Ps»: profit, people, and the planet).

Περιβαλλοντική διάσταση της ΕΚΕ

Η περιβαλλοντική διάσταση της ΕΚΕ (Green CSR) αποσκοπεί στη μείωση τυχόν επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ορίζεται πρακτικά ως η αντιμετώπιση ζητημάτων που στέκονται εμπόδιο στην ανοικοδόμηση ενός πράσινου πλανήτη με τρόπους όπως κάλυψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξάλειψη των αποβλήτων και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας/παραγωγικότητας των πόρων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Για να πετύχουν οι εταιρείες περιβαλλοντική βιωσιμότητα, εφαρμόζουν τα παρακάτω:

  • Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας
  • Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής των προϊόντων
  • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Χρήση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών στην παραγωγική διαδικασία
  • Υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων τους
  • Υπεύθυνη διαχείριση του νερού και της ενέργειας
  • Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από τη δράση τους
  • Μείωση άλλων τοξικών εκπομπών
  • Περιβαλλοντική παιδεία στους εργαζόμενους, όπως ενθάρρυνση των υπαλλήλων να χρησιμοποιούν πιο πράσινους τρόπους μεταφοράς (λεωφορείο ή ποδήλατο αντί για αυτοκίνητο)όταν οι διαδρομές το επιτρέπουν.
κυκλική οικονομία
© unsplash

Τα οφέλη της ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις

Στη σύγχρονη εποχή, η ΕΚΕ είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, πολύ απλά γιατί χωρίς αυτή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική ανάπτυξη των τελευταίων, παρά μόνο για παροδική και πλασματική. Έρευνες δείχνουν ότι πάνω από το 90% των καταναλωτών στον κόσμο αναμένουν από τις επιχειρήσεις να αναλάβου κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο. Πέρα από τα οφέλη για τον πλανήτη μας, τα οποία είναι εμφανή, η υιοθέτηση τακτικών ESG και συγκεκριμένα περιβαλλοντικών τοποθετούν την εταιρία σε πλεονάζουσα θέση. Για μια εταιρεία, τα οφέλη είναι πολλαπλά και μακροχρόνια:

Δημιουργεί μεγαλύτερη αφοσίωση στους ενδιαφερόμενους
Εάν οι ενδιαφερόμενοι αισθάνονται ότι σχετίζονται με μια εταιρεία που δρα σύμφωνα με τις αξίες τους, είναι πολύ πιθανό να συνεχίζουν να την υποστηρίζουν καθώς και να την προτείνουν σε άλλους, διευρύνοντας το πελατολόγιό της.

Βελτιώνει το εταιρικό προφίλ της
Το να ασχολείται μια εταιρεία με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, με το να διαχειρίζεται π.χ. τα απόβλητά της ή την κατανάλωση ενέργειας, μόνο θετικό μπορεί να κάνει στην εικόνα της. Είναι πιο πιθανό ένας καταναλωτής να στηρίξει μια τέτοια εταιρεία, παρά κάποια που γνωρίζει πως πρωταρχικός και μόνος σκοπός της είναι το κέρδος– ή η αισχροκέρδεια.

Ενδυναμώνει την παρουσία της προς τα έξω
Όταν μια επιχείρηση έχει δεσμευτεί να ακολουθεί πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όλο και περισσότεροι καταναλωτές, καθώς και άλλες εταιρείες μαθαίνουν για το έργο της.

Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Οι εταιρείες που μένουν πιστές στις αξίες τους και βάζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως προτεραιότητα, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι στις επιχειρήσεις που δεν το κάνουν, καθώς αυτές δεν συμβαδίζουν με τις παγκόσμιες οδηγίες.

Κάνει τους υπαλλήλους πιο χαρούμενους και αποδοτικούς
Πάνω από το 80% των υπαλλήλων δηλώνουν ότι αισθάνονται καλύτερα όταν ξέρουν ότι η εταιρεία που απασχολούνται συνεισφέρει στο να γίνεται καλύτερος ο κόσμος, δρώντας με ηθικό και βιώσιμο τρόπο.

Μειώνει τα έξοδά της
Η εταιρική υπευθυνότητα δεν συνεπάγεται μείωσης των επιχειρησιακών κερδών. Πολλές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές έχουν εξοικονομήσει κόστος (όπως η General Mills που από τότε που εγκατέστησε ένα σύστημα παρακολούθησης ενέργειας, εξοικονομεί εκατομμύρια κάθε χρόνο). Οι εταιρείες μπορεί να ξοδεύουν περισσότερα βραχυπρόθεσμα, αλλά εξοικονομούν πολλά περισσότερα χρήματα μακροπρόθεσμα, το οποίο είναι και το ζητούμενο.

Κουμπαράς
© unsplash

Μεγαλύτερα έσοδα
Έρευνα (Nielsen Global Survey) έχει δείξει ότι περισσότερο από τους μισούς καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο όταν μια εταιρία εφαρμόζει βιώσιμες πρακτικές – κάτι που ανοίγει τις πόρτες σε νέες ευκαιρίες και αγορές.

Γίνεται πόλος επενδύσεων
Η εφαρμογή πρακτικών ESG, είναι πλέον κριτήριο για το αν θα γίνει μια μεγάλου βεληνεκούς επένδυση στην εταιρεία ή όχι. Πολλοί επενδυτές προσεγγίζουν εταιρείες που έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο που ζούμε, καθώς τους ενδιαφέρει η βιωσιμότητα, η αφοσίωση των καταναλωτών και η ανταγωνιστικότητα.

Σήμερα η ΕΚΕ, ως μηχανισμός ενίσχυσης των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, υιοθετείται πλέον από περισσότερες εταιρείες, επενδυτές και business schools. Ταυτόχρονα, η κοινωνία των πολιτών, οι ακαδημαϊκοί και τα μέσα ενημέρωσης εξοικειώνονται με την ατζέντα της, φέρνοντας της πολλές φορές στο τραπέζι ως θέμα συζήτησης – που αξίζει να αναλυθεί. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ