Περιβαλλον

Η άρρηκτη σχέση του νερού με την ανθρώπινη κοινωνία

Το πολύτιμο αγαθό στο οποίο η πρόσβαση έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Ηλιάνα Κωνσταντακάτου.
Ηλιάνα Κωνσταντακάτου
4’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Μια γυναίκα πίνει νερό.
© Unsplash

ΕΥΔΑΠ: Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού και διανομής του μέσω του δικτύου ύδρευσης 

Ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά για την ανθρωπότητα είναι αδιαμφισβήτητα το νερό, που είναι απαραίτητο τόσο για τη ζωή όσο και για την ύπαρξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Αρκεί να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για την περισσότερο διαδεδομένη ανόργανη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης, μιας και καλύπτει το 70% του πλανήτη.

Παρά τη σημασία του, η πρόσβαση στο νερό δεν είναι δεδομένη σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού. Πολλές φορές, η υπερβολική χρήση του νερού από τους ανθρώπους και η κακή διαχείριση των υδατικών πόρων έχουν σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Η διασφάλιση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας του νερού είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού, όσο και για την αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων και των οικονομιών. Αν και είναι τόσο διαδεδομένο και απαραίτητο αγαθό, υπολογίζεται πως περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καμία πρόσβαση στο νερό, ενώ ο αριθμός εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν βασικές ανάγκες τους με βάση την πρόσβαση στο καθαρό νερό αυξάνεται στα 1,6 δισεκατομμύρια. Μάλιστα, η έλλειψη νερού θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου πέντε δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως μέχρι το 2050, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, η πρόσβαση σε καθαρό νερό αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κύρια δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠείναι η διασφάλιση, σε όλη την έκταση του υδροδοτικού συστήματος, επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού και η ικανότητα διανομής αυτού μέσω του δικτύου ύδρευσης στους πελάτες της. Προτεραιότητά της αποτελεί η προστασία του φυσικού πόρου και η επίτευξη ποιότητας πόσιμου νερού από τις υψηλότερες της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκεται από την εταιρεία η στοχευόμενημετάβαση σε νέες τεχνολογίες και συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, τεχνολογίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

ΕΥΔΑΠ

Ειδικότερα το φετινό μήνυμα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα του νερού που δεν είναι άλλο από την «επιτάχυνση της αλλαγής», η ΕΥΔΑΠ το ακολουθεί και το κάνει πράξη. Εφαρμόζοντας πιστά την ESG στρατηγική, η Εταιρεία υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής έργων αποχετευτικού δικτύου και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων των τελευταίων δεκαετιών, αναπτύσσει και ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες, διασφαλίζοντας την κορυφαία ποιότητα του νερού που παρέχει στους καταναλωτές της.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, η ΕΥΔΑΠ έχει υιοθετήσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στοχεύει στο να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον, με στρατηγική που βασίζεται σε μια ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη.

αρχειο_ευδαπ_-_κελ_θριασιο

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ κινείται στην κατεύθυνση του νερού μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος μέχρι το 2030 και την ίδια ώρα προωθεί την ανακύκλωση του πολύτιμου αυτού πόρου, επενδύει στις ΑΠΕ και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, οι δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και όσες πρόκειται να υλοποιηθούν, αφορούν σε έναν σημαντικό αριθμό έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και έργα υποδομών και ενίσχυσης του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κύκλου του νερού. Έτσι επιτυγχάνει την αποστολή της να παρέχει ποιοτικό νερό στην κοινωνία και να το αποδίδει στο περιβάλλον καθαρό, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Μια διαρκής προσπάθεια της εταιρείας αφορά στην κατανόηση των αναγκών των πελατών, προκειμένου να δημιουργήσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης. Με γνώμονα την εταιρική κοινωνική της ευθύνη, η ΕΥΔΑΠ ενισχύει την ικανοποίηση εργαζόμενων και πελατών. Με την ενίσχυση της στρατηγικής βιωσιμότητας με αρχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, χρησιμοποιώντας καινοτόμες ολιστικές λύσεις, συμμετέχει ενεργά στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Συγκεκριμένα, διεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τεσσάρων ταμιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) και στο πόσιμο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και του δικτύου ύδρευσης. Αναφορικά με τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, διεξάγονται 120.000 περίπου ετησίως. Επίσης, η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν τα πεδία ενδιαφέροντος της Εταιρείας και δημιουργεί αρχείο έρευνας από την Υπηρεσία Research  & Development για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Απόδειξη της άριστης ποιότητας νερού είναι και η διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

αρχειο_ευδαπ

Στην ΕΥΔΑΠ λοιπόν, έχει διαμορφωθεί το απαραίτητο πλαίσιο ελέγχων, ούτως  ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό που διατίθεται στους καταναλωτές είναι ασφαλές και ανώτερο ποιοτικά. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε πολλά σημεία του υδροδοτικού συστήματος, διασφαλίζουν ότι το νερό από τους ταμιευτήρες μέχρι και την είσοδό του στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, και από τις εγκαταστάσεις μέχρι τη βρύση των καταναλωτών, είναι ανώτερο ποιοτικά και ασφαλές για όλους. Επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας; Μα φυσικά ο άνθρωπος.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ