Περιβαλλον

Η μαφία των σκουπιδιών

Βιομηχανικά απόβλητα που μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα

41535-93522.jpg
Βασιλική Γραμματικογιάννη
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
100166-200213.jpg

Η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και οι ανυπολόγιστες βλάβες που προκάλεσε στην υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου, έφερε στην επιφάνεια όλη την ασυδοσία που επικρατεί στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα. Από το 2009 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε έλεγχο που είχαν πραγματοποιήσει στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αλλά δυστυχώς το ελληνικό κράτος μένει μόνο στην επιβολή προστίμων, χωρίς τις περισσότερες φορές να τα εισπράττει κιόλας. Ο νέος έλεγχος που έκαναν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μετά την καταστροφή ήταν αποκαλυπτικός για το πώς αυτά τα κυκλώματα δρουν ανενόχλητα και χωρίς να φοβούνται τίποτα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας χωρίς άδεια, χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες, χωρίς προδιαγραφές αλλά και χωρίς τη στοιχειώδη ασφάλεια, η εταιρεία «Γενική Ανακυκλώσεως Κτηματική Ξενοδοχειακή ΑΕ. Εμπόριο Χάρτου-Χαρτονιών» εντελώς παράνομα συνέλεγε τα πάντα. Από σύμμεικτα σκουπίδια μέχρι και επικίνδυνα απόβλητα.

Στην ουσία δηλαδή η εν λόγω εταιρεία, και χωρίς να είναι η μοναδική, ξέπλενε σκουπίδια. Πώς λειτουργεί το σύστημα της μαφίας των σκουπιδιών; Με τον παρακάτω απλό τρόπο. Ο ΧΥΤΑ της Φυλής δέχεται μόνο τα απορρίμματα της Αττικής. Επιπλέον, επειδή στους μπλε κάδους υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν είναι ανακυκλώσιμα υλικά, αφού γίνει η διαλογή,  το υπόλειμμα που δεν ανακυκλώνεται, τα κέντρα διαλογής της Αττικής έχουν το δικαίωμα να το αποθέσουν στη Φυλή. Μετά το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων χωματερών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, λόγω των ευρωπαϊκών προστίμων, τα σύμμεικτα σκουπίδια των περιοχών αυτών ταξιδεύουν ως ανακυκλώσιμα υλικά στα κέντρα ανακύκλωσης της Αττικής, βαφτίζονται υπόλειμμα και μπαίνουν στη Φυλή. Με τον ίδιο τρόπο καταλήγουν στη Φυλή και τα βιομηχανικά απόβλητα, ενώ τα επικίνδυνα απόβλητα τα θάβουν μέσα στις εγκαταστάσεις τους μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Όπως αποφάνθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, «η συγκεκριμένη εταιρεία κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διέθετε ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) εντός του χώρου του γηπέδου της, δημιουργώντας ένα Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που προκάλεσε εκτεταμένη και σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σοβαρό κίνδυνο και ζημίας του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και της δημόσιας υγείας». Ως εκ τούτου οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ζήτησαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την ανάκληση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη μονάδα ανακύκλωσης του Ασπρόπυργου και η έκθεση ενσωματώθηκε στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση και θα παραδοθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν πρόκειται για πλημμέλημα ή κακούργημα και θα ασκήσει τις ανάλογες διώξεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ