Πολιτικη & Οικονομια

Δώρο Πάσχα Υπολογισμός: Πίνακας με το πώς υπολογίζεται - Πότε μπαίνει

Ποιοι το δικαιούνται - Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι σε αναστολή

62224-137655.jpg
Newsroom
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου κάθε έτους
Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τη χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου κάθε έτους © Pixabay

Δώρο Πάσχα 2022 και υπολογισμός. Ο πίνακας με το πώς υπολογίζεται για μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Πότε καταβάλλεται. Τι ισχύει για εργαζόμενους σε αναστολή.

Το Δώρο Πάσχα 2022 και ο υπολογισμός του παρουσιάζονται σε αναλυτικό πίνακα, τον οποίο δημοσιεύει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Αvέργων (ΚΕΠΕΑ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.

Καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ημέρα που καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2022, οι εργαζόμενοι περιμένουν πως και πως τα χρήματα για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται από τους εργοδότες σε μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό του ΚΕΠΕΑ, ολόκληρο δώρο Πάσχα λαμβάνουν όσοι έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2022. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί για λιγότερο χρονικό διάστημα λαμβάνει αναλογία.

Υπολογισμός δώρο Πάσχα - Πώς υπολογίζεται - Ο αναλυτικός πίνακας

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί αναλυτικός οδηγός για το πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για τον υπολογισμό του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Αυτό σημαίνει:

  • Αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
  • Αν η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου Πάσχα.

Η αναλογία δώρου Πάσχα υπολογίζεται ως ακολούθως:

  1. Αμειβόμενος με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού
  2. Αμειβόμενος με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από 8 ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας για το δώρο Πάσχα και το πώς υπολογίζεται.

Πίνακας του ΚΕΠΕΑ για το Δώρο Πάσχα και το πώς υπολογίζεται

Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα 2022

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το δώρο Πάσχα 2022 καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι για το δώρο Πάσχα αποδίδονται εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήματα.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2022 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ

Ποιοι δικαιούνται δώρο Πάσχα

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕΑ, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Πάσχα.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ολόκληρο δώρο Πάσχα λαμβάνουν όσοι έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου του 2022. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί για λιγότερο χρονικό διάστημα λαμβάνει αναλογία

Σε δύο δόσεις το δώρο Πάσχα για εργαζόμενους σε αναστολή ή σε μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Πότε μπαίνει

Σε δύο δόσεις θα λάβουν το δώρο Πάσχα 2022 όσοι εργαζόμενοι μπήκαν σε αναστολή το πρώτο τρίμηνο του έτους ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν:

  • Η πρώτη δόση θα καταβληθεί από το κράτος την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022 και αφορά στην αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022.
  • Η δεύτερη δόση του δώρου Πάσχα θα πρέπει να καταβληθεί από τους εργοδότες μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου.

Δώρο Πάσχα: Πως υπολογίζεται – Πότε πληρώνεται – Τι γίνεται με τις αναστολές | OPEN TV

Δώρο Πάσχα 2022 και άδειες - Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

​Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ άδειες, όπως ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Oλόκληρο δώρο Πάσχα λαμβάνουν όσοι έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2022
Oλόκληρο δώρο Πάσχα λαμβάνουν όσοι έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2022 © Pixabay

Σημειώνεται ότι το Δώρο Πάσχα 2022 υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ