Κοσμος

FDA: Άδεια στο IQOS ως Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου

Οι διαπιστώσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. - Η σημασία της απόφασης

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Τα γραφείας της Philip Morris
© Spencer Platt / Getty Images / Ideal Image

Το IQOS είναι το πρώτο και το μοναδικό ηλεκτρονικό προϊόν νικοτίνης που λαμβάνει αδειοδότηση μέσω της διαδικασίας MRTP του FDA.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α. αδειοδότησε το IQOS, το ηλεκτρικά θερμαινόμενο σύστημα καπνού της Philip Morris International (PMI), ως προϊόν καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product - MRTP) για τις Η.Π.Α.

Ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση του συνόλου των επιστημονικών δεδομένων που υπέβαλε η PMI στον FDA τον Δεκέμβριο 2016, ο Οργανισμός διαπιστώνει απουσία καύσης και μειωμένη έκθεση των χρηστών του προϊόντος σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και θεωρεί ότι η απόφαση είναι κατάλληλη για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Μετά την αδειοδότηση της κυκλοφορίας του IQOS τον Απρίλιο του 2019, ο FDA τώρα επιτρέπει την επικοινωνία των ακόλουθων πληροφοριών:

  • Το σύστημα IQOS θερμαίνει αλλά δεν καίει τον καπνό
  • Το γεγονός αυτό μειώνει σημαντικά την παραγωγή επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών
  • Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πλήρης μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο στο σύστημα IQOS μειώνει την έκθεση του οργανισμού σας σε επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Ο FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το IQOS αναμένεται να ωφελήσει την υγεία του πληθυσμού στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους καπνιστές όσο και τους μη καπνιστές.

Η δήλωση του Mitch Zeller, διευθυντή του Κέντρου Προϊόντων Καπνού, FDA

Στην ανακοίνωση του FDA, o Mitch Zeller, διευθυντής του Κέντρου Προϊόντων Καπνού του Οργανισμού, επεσήμανε τα εξής:

«Μέσω της διαδικασίας αίτησης Προϊόντος Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου, ο FDA αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που απευθύνονται στους καταναλωτές σχετικά με μειωμένο κίνδυνο ή μειωμένη έκθεση από τη χρήση ενός προϊόντος καπνού υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα και ότι είναι κατανοητές. Τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία δείχνουν ότι η προώθηση στην αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων με τις εγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσε να βοηθήσει εθισμένους ενήλικες καπνιστές να κάνουν τη μετάβαση από το καιόμενο τσιγάρο και να μειώσουν την έκθεσή τους σε επιβλαβείς χημικές ουσίες, αλλά μόνον εάν κάνουν πλήρη μετάβαση.

Ο FDA θα παρακολουθήσει στενά πώς χρησιμοποιείται το IQOS από τους καταναλωτές προκειμένου να προσδιορίσει εάν τα παραπάνω προϊόντα πληρούν αυτές τις δυνατότητες και δεν προκαλούν αυξημένη χρήση από τους νέους. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι ασφαλή, επομένως τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν σήμερα προϊόντα καπνού, ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν αυτά ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν καπνού».

Το IQOS είναι το πρώτο και το μοναδικό ηλεκτρονικό προϊόν νικοτίνης που λαμβάνει αδειοδότηση μέσω της διαδικασίας MRTP του FDA.

H σημασία της απόφασης

Η απόφαση του FDA καταδεικνύει ότι το IQOS είναι ένα πραγματικά διαφορετικό προϊόν καπνού και αποτελεί καλύτερη επιλογή για ενήλικες που σε άλλη περίπτωση θα συνέχιζαν το κάπνισμα, δίνοντας το παράδειγμα για το πώς κυβερνήσεις και οργανισμοί δημόσιας υγείας μπορούν να ρυθμίσουν τα καινοτόμα μη καιόμενα προϊόντα ώστε να τα διαφοροποιήσουν από τα τσιγάρα προκειμένου να προστατεύσουν και να προαγάγουν τη δημόσια υγεία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ