Visual Browsing

Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Μέχρι αύριο (24/2) οι αιτήσεις ένταξης

Χρήματα- Ευρώ
Χρήματα- Ευρώ © Pixabay/ analogicus
Ποιοι ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
 • A-
 • A+
0
Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Παράταση αιτήσεων μέχρι αύριο Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου - Η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης παρατείνεται έως αύριο Τετάρτη (24/2) η υποβολή των αιτήσεων ένταξης στον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής

Σύμφωνα με την απόφαση στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ορίζεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021. 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 6: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
 

Η αίτηση γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», ενώ, σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

Σχετικα
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Προθεσμίες, δικαιούχοι και πληρωμή
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Προθεσμίες, δικαιούχοι και πληρωμή

 

 • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

 • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

 • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021.
 • Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.
 • Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
 • Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
Σχετικα
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Λήγει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6: Λήγει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων

Αναφορικά στις βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παραπάνω επιχειρήσεις είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μάλιστα, ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2019-2021.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021:

 • Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
 • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:
 • Τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα.
 • Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.
 • Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Ακόμα, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Τέλος, ειδικά σε ό,τι αφορά την εστίαση κι άλλους κλάδους της οικονομίας που παρέμειναν κλειστοί τον Ιανουάριο όπως γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι κ.α., το κατώτατο ύψος της ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους.
 • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους.
 • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους.
 • 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουμε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενημέρωση εδώ  

Δειτε επισης

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5