Ευάγγελος Λιβιεράτος

Ευάγγελος Λιβιεράτος

Ο Ευάγγελος Λιβιεράτος είναι ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Δίδαξε «Θεματική Χαρτογραφία» για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο ΕΜΠ (1978). Το 1980 εισήγαγε ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές στις χαρτογραφικές απεικονίσεις και αναπαραστάσεις στη νέα Έδρα Ανωτέρας Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του ΑΠΘ, που μόλις είχε εκλεγεί. Στην περιοχή αυτή εργάζεται σε διεθνές επίπεδο μέχρι σήμερα με έμφαση στη Χαρτογραφική Κληρονομιά. Επίτιμος Εταίρος της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης, 2019.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ