Αρχειο

Ξεκίνησαν οι ακροάσεις των Επιτρόπων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τι προβλέπεται κατά την ακρόαση των υποψήφιων Επιτρόπων

62222-137653.jpg
A.V. Team
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
14950.jpg
© ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ / INTIME NEWS

Κάθε ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες οι οποίες θα ξεκινήσουν με δηλώσεις των ορισθέντων Επιτρόπων διάρκειας 15 λεπτών

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου η ακρόαση των υποψήφιων Επιτρόπων από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, που αποτελείται από τον πρόεδρο του ΕΚ, Νταβίντ Σασόλι, και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, ενέκρινε στις 19 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα των ακροάσεων, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου. Η ώρα του Μαργαρίτη Σχοινά είναι την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου στις 18:30. Τι προβλέπει όμως μια ακρόαση;

Κάθε ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες οι οποίες θα ξεκινήσουν με δηλώσεις των ορισθέντων Επιτρόπων διάρκειας 15 λεπτών, τις οποίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τα μέλη του ΕΚ. Θα υπάρξουν 25 ερωτήσεις συνολικά διάρκειας ενός λεπτού η κάθε μία, με τις απαντήσεις των ορισθέντων Επιτρόπων να διαρκούν μέχρι τρία λεπτά, ενώ οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και συμπληρωματική ερώτηση.

Αν το χαρτοφυλάκιο ενός ορισθέντος Επιτρόπου εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα μίας κοινοβουλευτικής επιτροπής, μόνο αυτή η επιτροπή θα εμπλακεί στην ακρόαση (αρμόδια επιτροπή). Οι ακροάσεις ωστόσο μπορεί να αφορούν περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σε αυτή την περίπτωση, η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί από κοινού από αυτές τις επιτροπές (μικτές επιτροπές) ή από συνδεδεμένες επιτροπές με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.

Αξιολόγηση των ακροάσεων
Ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων (συντονιστές) κάθε επιτροπής θα συσκεφθούν αμέσως μετά τις ακροάσεις (ή το επόμενο πρωί αν οι ακροάσεις πραγματοποιηθούν βράδυ) για να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του εκάστοτε ορισθέντος Επιτρόπου.

Εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι συντονιστές θα στείλουν εμπιστευτική συστατική επιστολή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, δηλώνοντας αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος τόσο για να συμμετάσχει στο Σώμα των Επιτρόπων, όσο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Οι συντονιστές των επιτροπών μπορεί να επιτύχουν ομοφωνία για να προτείνουν την έγκριση ή την απόρριψη ενός ορισθέντος Επιτρόπου από την ολομέλεια του ΕΚ. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, για να υποβληθεί θετική εισήγηση χρειάζεται η στήριξη των συντονιστών που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο τρίτων των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η στήριξη των δύο τρίτων μεταξύ των συντονιστών, τότε οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες μέσω γραπτών ερωτήσεων. Σε περίπτωση που αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές, μπορούν να συνεχίσουν την ακρόαση (για μιάμιση ώρα επιπλέον και με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ) για να διευκρινίσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα.

Στη συνέχεια, οι συντονιστές είτε εγκρίνουν τον ορισθέντα Επίτροπο με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (βλ. ανωτέρω) είτε, σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί η απαραίτητη στήριξη, ο πρόεδρος της επιτροπής συγκαλεί συνάντηση των μελών της και διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την καταλληλότητα του υποψηφίου, περίπτωση στην οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία για την έγκρισή του ορισθέντος Επιτρόπου.

Αποτέλεσμα και ολοκλήρωση του συνόλου των ακροάσεων
Στις 15 Οκτωβρίου, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα όλων των ακροάσεων και θα προωθήσει τα συμπεράσματά της στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ. Αυτή με τη σειρά της θα πραγματοποιήσει την τελική αξιολόγηση και θα κηρύξει την ολοκλήρωση των ακροάσεων στις 17 Οκτωβρίου, έχοντας αναλύσει τις επιστολές αξιολόγησης από τις αρμόδιές επιτροπές και τις συστάσεις της Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνει επίσης τη δημοσίευση των επιστολών αυτών, οι οποίες θα αναρτηθούν εκείνη την ώρα.

Ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας της 23ης Οκτωβρίου
Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen θα παρουσιάσει το πλήρες Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ.

Μετά τη δήλωσή της θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση, στην οποία κάθε πολιτική ομάδα ή το ένα εικοστό των μελών του ΕΚ (κατώτατο όριο) μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος. Η Επιτροπή στο σύνολό της χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου με απλή πλειοψηφία επί των εγκύρων. Η ονομαστική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου. Μετά την εκλογή της από το ΕΚ, η Επιτροπή διορίζεται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ