1821 Digital Gallery
Δύο πρωτοβουλίες του Deree

Δύο πρωτοβουλίες του Deree

Η μεταπτυχιακή σχολή του Deree συνεργάζεται με τον Δήμο Αθηναίων και το σωματείο ΕΛΙΖΑ σε προγράμματα συμβουλευτικής, κοινωνικής προσφοράς και ενημέρωσης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας του Deree – The American College of Greece πρόσφατα ξεκίνησε την υλοποίηση δύο δράσεων που προσφέρουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στους σπουδαστές τους, απολύτως ενταγμένη στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς.

Η πρώτη δράση αφορά στη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για την εθελοντική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα κοινωνικής στήριξης των πολιτών. Δεύτερη δράση αποτελεί η συμφωνία με το σωματείο ΕΛΙΖΑ σχετικά με την πρόληψη και την εκπαίδευση σε θέματα παιδικής κακοποίησης.

Μιλήσαμε με τη Δρ. Τίνια Απέργη, συντονίστρια του μεταπτυχιακού προγράμματος, για τις πρωτοβουλίες αυτές και για όλα όσα προσφέρουν στους σπουδαστές αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Tι προσφέρει το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στους σπουδαστές, ακαδημαϊκά αλλά και επαγγελματικά;

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας εκπαιδεύει μελλοντικούς επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας, με βάση το μοντέλο ερευνητή-επαγγελματία (research-practitioner model). Οι σπουδαστές αποκτούν τόσο ακαδημαϊκές γνώσεις όσο και κλινικές δεξιότητες, βασισμένες πάντα στα δεδομένα της εφαρμοσμένης έρευνας στον χώρο της ψυχοθεραπείας.

Η θεωρητική προσέγγιση της εκπαίδευσης είναι συνδυαστική και εκθέτει τους φοιτητές στις βασικές σχολές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, καθώς και στις δεξιότητες που απορρέουν από την κάθε προσέγγιση.

Επίσης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διεξαγωγή έρευνας με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (master’s thesis), αποκτώντας γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού.

Η υποχρεωτική προσωπική θεραπεία και η πρακτική άσκηση 700 ωρών προετοιμάζουν άρτια τους νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ρόλου του θεραπευτή, διατηρώντας πάντα το δεοντολογικό πλαίσιο.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τόσο στο κέντρο συμβουλευτικής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος όσο και σε διάφορα ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές/θεραπευτικές μονάδες μέσα από συνεργασίες που έχει συνάψει το πρόγραμμά μας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε τόσο την έκθεση σε περιστατικά συμβουλευτικής όσο και την καθοδήγηση και εποπτεία από επαγγελματίες με διαφορετικές προσεγγίσεις και εμπειρία.

Πώς ξεκίνησε η πρωτοβουλία συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων και τι περιλαμβάνει;

Η προσέγγιση στον Δήμο έγινε με στόχο να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας που θα αποφέρει οφέλη και στους δύο οργανισμούς. Η συνεργασία με τις δημοτικές δομές ψυχικής υγείας δίνει τη δυνατότητα για προσφορά εθελοντικής εργασίας μέσω της παροχής συμβουλευτικής από εκπαιδευόμενους επαγγελματίες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματός μας αποκτούν πολύτιμη εμπειρία στη συμβουλευτική, ενώ παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα στους δημότες να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης που παρέχει ο δήμος. Συγκεκριμένα, οι δημότες Αθηναίων μπορούν να απευθυνθούν στο κοινωνικό ιατρείο του δήμου με αίτημα για συμβουλευτική και στήριξη σε θέματα ψυχικής υγείας και να συμμετέχουν σε 15 συνεδρίες που παρέχονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με εποπτεία, από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του δήμου και από τους καθηγητές του προγράμματος.

Η συνεργασία με το ΕΛΙΖΑ σε τι συνίσταται και ποιος είναι ο στόχος της;

Η συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΛΙΖΑ προσδοκά να δώσει στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις δράσεις παρέμβασης του σωματείου και στα ερευνητικά προγράμματα που τις αξιολογούν. Η ΜΚΟ ΕΛΙΖΑ δραστηριοποιείται στον χώρο της παιδικής κακοποίησης και ιδιαίτερα στην πρόληψη και εκπαίδευση τόσο παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας αλλά και γονιών και εκπαιδευτικών ή άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται και δουλεύουν με παιδιά. Ήδη από πέρυσι, φοιτητές μας συμμετέχουν σε ένα από τα προγράμματα εθνικής εμβέλειας για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτης έως τρίτης δημοτικού. Το πρόγραμμα πρόληψης γίνεται σε σχολεία όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν κοντά σε έμπειρους επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας και στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε σχολικά πλαίσια, στη διεξαγωγή προληπτικών προγραμμάτων και τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων.

Τι κερδίζουν οι σπουδαστές από τη συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις και προγράμματα;\

Εκτός από την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις κλινικές δεξιότητες που αποκτούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσης τους στο πρόγραμμα του μεταπτυχιακού, αποκτούν και μια ρεαλιστική και εμπεριστατωμένη εικόνα για τον ρόλο του επαγγελματία στην ψυχική υγεία, καθώς και εμπειρία σε θεραπευτικά πλαίσια που προσφέρουν υπηρεσίες σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, κυρίως εύθραυστες και ευπαθείς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MS in Counseling Psychology and Psychotherapy μπορείτε να βρείτε εδώ. Έναρξη μαθημάτων: 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5