Visual Browsing
Διαγωνισμός 15 χρόνια ATHENS VOICE #av15photo

Διαγωνισμός 15 χρόνια ATHENS VOICE #av15photo

Διαβάστε τους Όρους του Διαγωνισμού

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «#av15photo»

1.1 Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη 22, 10679, (εφεξής η «Athens Voice») έχει αναλάβει να διοργανώσει παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «#av15photo» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: www.athensvoice.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

1.2 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα /έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. 
Η «Athens Voice» δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η «Athens Voice» πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά ασφαλή τη χρήση των συστημάτων και να παρέχει αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Athens Voice», των εταιρειών Honor, Huawei καθώς και και της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E..

(β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

(γ) τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 20:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ανεβάσουν φωτογραφίες με θέμα την Αθήνα στο Instagram με #av15photo

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Οι χρήστες καλούνται να φωτογραφίσουν και ανεβάσουν φωτογραφίες της Αθήνας στο Instagram με το hashtag (σύνδεσμος Instagram) #av15photo σύμφωνα με το μηχανισμό που αναφέρεται στο www.athensvoice.gr και τα ζητούμενα του Διαγωνισμού και ως επιβράβευση λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικούν τα δώρα του διαγωνισμού αυτού. Οι φωτογραφίες πρέπει απαραιτήτως να είναι αποκλειστικά έργα του διαγωνιζόμενου.

2.2 Για να θεωρηθεί έγκυρη η κάθε συμμετοχή, οι φωτογραφίες θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

Το θέμα της φωτογραφίας πρέπει να έχει κάποια -έμμεση ή άμεση- σχέση με την Αθήνα. Αναλυτικά κάθε φωτογραφία θα θεωρείται έγκυρη όταν: 

1. Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες Νόμους.
2. Σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ήθη.
3. Αποφεύγει τη χρήση στερεοτύπων ή /και διακωμωδεί καταστάσεις που αφορούν: ηλικία, φύλο, χρώμα δέρματος, καταγωγή, εθνικότητα, φυλή, σεξουαλικές προτιμήσεις, θρησκεία, επάγγελμα, αναπηρία, να είναι χυδαία, προσβλητική ή πορνογραφική.
4. Δεν περιέχει στοιχεία γυμνισμού ή δεν κάνει αναφορά σε οποιαδήποτε ουσιωδώς επικίνδυνη δραστηριότητα ή παρουσιάζει άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.
5. Δεν ενθαρρύνει ή υποστηρίζει την κατάχρηση ή /και ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.
6. Δεν αναφέρεται, υπονοεί ούτε παροτρύνει τη συσχέτιση με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τον τρόπο ζωής των χρηστών τους.
7. Δεν προσβάλει προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
8. Στις φωτογραφίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊόντων εκτός των προϊόντων που ανήκουν στις εταιρείες χορηγούς.

2.3 Η «Athens Voice» δύνανται -αλλά δεν υποχρεούται- να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. 

2.4 Επιπλέον, κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα εξετάζεται ως προς τη συμμόρφωσή της με τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τα κριτήρια υποβολής που καθορίζονται σε αυτούς, περιέχει απαγορευμένο περιεχόμενο ή/και θεωρείται, κατά την αποκλειστική κρίση της «Athens Voice» ως ακατάλληλη, θα αποκλείεται.

2.5 Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί ανεβάζοντας πολλαπλές φωτογραφίες με θέμα την Αθήνα.

2.6 Ο συμμετέχων οφείλει να λάβει τη συγκατάθεση προσώπων που τυχόν απεικονίζονται στη φωτογραφία ή τις φωτογραφίες που υποβάλλει στο διαγωνισμό. Η «Athens Voice» ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτό το θέμα.

2.8 Με τη λήξη του διαγωνισμού οι φωτογραφίες, ανεξαρτήτως likes & loves, θα προκριθούν όλες στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, από όπου θα επιλεγούν οι 2 νικητές.

2.9 Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τους: Τάσος Βρετός/ φωτογράφος, Μαρίνα Βερνίκου/φωτογράφος, Κωνσταντίνος Ρήγος/ χορογράφος, σκηνοθέτης μουσικών, θεατρικών παραστάσεων και εικαστικός καλλιτέχνης, θα επιλέξει τις 2 φωτογραφίες που θα κερδίσουν τα 2 δώρα. Η τελική απόφαση για την ανάδειξη των νικητών θα παρθεί από την παραπάνω κριτική επιτροπή. Tα κριτήρια βαθμολόγησης της κάθε φωτογραφίας είναι αυστηρά αισθητικά - καλλιτεχνικά αλλά πάντοτε κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής χωρίς καμία υποχρέωση αιτιολόγησης. 

2.10 H «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει τις φωτογραφίες κατά το δοκούν για περαιτέρω χρήση. Οι νικητές οφείλουν να κρατήσουν στο αρχείο τους και να έχουν διαθέσιμο το αρχικό ψηφιακό αρχείο της φωτογραφίας σε ανάλυση 300dpi. Το υλικό του Διαγωνισμού από τη δημοσίευσή του και μετά αποτελεί «πνευματική ιδιοκτησία» της «Athens Voice» και μπορεί να αξιοποιηθεί για λόγους προβολής και προώθησης.

2.11 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω ενέργεια, πάντοτε υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά την κρίση της «Athens Voice», συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1 Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59 μ.μ.

3.2 Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από αλλαγή της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

3.3 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στο Δικτυακό Τόπο και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους χρήστες του.

3.4 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την «Athens Voice» ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. 

3.5 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να διατηρείται από κανένα από τους συμμετέχοντες δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

3.6 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Athens Voice» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου και εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, μπλοκαρίσματος, απαγορεύσεων ή άλλων ειδικών ρυθμίσων του Instagram, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Επιπλέον η «Athens Voice» δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Athens Voice θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

4. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

4.1 Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ανάδειξή τους στο διαδικτυακό τόπο athensvoice.gr οι δε νικητές θα ενημερωθούν από την «Athens Voice», με email ή μέσω μηνύματος στο Instagram.

4.2 Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση contest@athensvoice.gr με θέμα #av15photo και να προωθήσουν τη φωτογραφία με την οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό σε υψηλή ανάλυση (35Χ32 / 300 dpi) καθώς και να δηλώσουν τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ..

4.3 Οι δύο νικητές θα κερδίσουν με την σειρά:

Ο πρώτος νικητής κερδίζει:

Α. Τη φωτογραφία του δημοσιευμένη στο εξώφυλλο σε τεύχος που θα επιλέξει η ομάδα της «Athens Voice»

Β. Ένα smartphone Honor 10 αξίας 429 ευρώ από την εταιρεία Honor.

Ο δεύτερος νικητής κερδίζει:

Μία φωτογραφική μηχανή Canon DSLR EOS – 4000D 18-55mm + 75-300mm αξίας 569 ευρώ από την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ.

4.4 Η κριτική επιτροπή υποχρεούται να επιλέξει και 2 αναπληρωματικούς νικητές από όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως like&love, για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο με τους βασικούς νικητές /νικήτριες.

4.5 Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Επίσης η «Athens Voice» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4.6 Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη τους ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

4.7 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι νικητές δύνανται σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσουν νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή/ αποδοχή / αξιοποίηση του Δώρου τους με σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

4.8 Η ευθύνη της «Athens Voice» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων.

4.9 Κάθε δώρο που δεν παραλαμβάνεται για (10) ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών για οποιονδήποτε λόγο, λήγει και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αυτό, άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

4.10 Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας) με τους νικητές/ νικήτριες εντός (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο αναπληρωματικό του εν λόγω νικητή που θα έχει επιλεγεί από την κριτική επιτροπή, και εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό εντός χρονικού διαστήματος (10) ημερών, ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 2ο αναπληρωματικό του εν λόγω νικητή.

Η κατακύρωση οποιουδήποτε Δώρου στο νικητή αυτού, τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης στην «Athens Voice» από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 4.2 και 4.12 κατωτέρω, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο θα κατακυρώνεται στον 1ο αναπληρωματικό του εν λόγω νικητή, και σε περίπτωση μη πληρώσεως της αναβλητικής αιρέσεως και από τον 1ο αναπληρωματικό, στον 2ο αναπληρωματικό του εν λόγω νικητή.

4.11 Η «Athens Voice» θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία των νικητών, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς.

4.12 Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.

4.13 Η απόδοση των δώρων θα πραγματοποιηθεί βάσει των ανωτέρων χρονικών προδιαγραφών από την «Athens Voice», σε συνέχεια επικοινωνίας με τους νικητές. Όσοι νικητές διαμένουν στην περιφέρεια της Αττικής, θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της «Athens Voice» (Χ. Τρικούπη 22, Αθήνα). Όσοι νικητές διαμένουν εκτός Αττικής, τα δώρα θα τους παραδοθούν κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

4.14 Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν είναι απολύτως σύμφωνη με κάποιον από τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από (10) ημέρες από την λήξη του διαγωνισμού καταστεί αδύνατη.

4.15. Αίρεση κατακύρωσης των Δώρων: Η κατακύρωση των ανωτέρω Δώρων του Διαγωνισμού τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής από τους νικητές των Δώρων αυτών, σχετικής δήλωσης αποδοχής των. Σε περίπτωση που ο νικητής του σχετικού Δώρου δεν υπογράψει εντός προθεσμίας (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του την ανωτέρω δήλωση αποδοχής του Δώρου του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου αυτού, το οποίο αυτοδικαίως γεννάται στο πρόσωπο του 1ου αναπληρωματικού του εν λόγω νικητή, και στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του Δώρου του ούτε το πρόσωπο αυτό, εντός χρονικού διαστήματος (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σχετικής ενημέρωσής του, στο πρόσωπο του 2ου αναπληρωματικού του εν λόγω νικητή. Προϋπόθεση κατακύρωσης των Δώρων είναι επίδειξη από τους νικητές του Δώρου ή από τους τυχόν αναπληρωματικούς τους στην «Athens Voice» του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι εν λόγω νικητές είναι άνω των 18 ετών.

4.16 Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των αναπληρωματικών για τα ανωτέρω Δώρα, η «Athens Voice» δικαιούται να προβεί στη διαδικασία της κλήρωσης από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, αποκλείοντας αυτή τη φορά το νικητή και τους αναπληρωματικούς του εν λόγω Δώρου.
 
5. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλοι οι επισκέπτες /χρήστες /μέλη στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

5.1 Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες για το Διαγωνισμό συνιστούν φωτογραφίες των ίδιων των συμμετεχόντων και όχι οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση δε απεικόνισης τρίτου, το πρόσωπο που φωτογραφίζεται έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. 

5.2 Οποιοσδήποτε διαπιστώσει ότι στην εφαρμογή χρησιμοποιείται δική του φωτογραφία χωρίς την έγκρισή του, μπορεί να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contest@athensvoice.gr παραθέτοντας αναλυτικά τα στοιχεία αυτής καταγγέλλοντάς την. Η διαχείριση της ιστοσελίδας θα διαγράψει τη σχετική καταχώρηση μετά από σχετικό έλεγχο και επαλήθευση της καταγγελίας. Σε αυτή τη περίπτωση η «Athens Voice» και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους αναφορικά με την καταγγελία αθέμιτων και παράνομων πρακτικών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

5.3 Είναι άνω των 18 ετών.

5.4 Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω διαγωνισμό στην οποία θα μετέχουν με τις φωτογραφίες τους, το ονοματεπώνυμο και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους και για τις οποίες τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε σχετική συναίνεση. 

5.5 Η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

5.6 Δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες.

5.7 Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό και την ανάρτηση οποιασδήποτε φωτογραφίας στο Instagram με το hashtag που έχει υποδείξει η «Athens Voice» (εφεξής «το περιεχόμενο»), οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι το περιεχόμενο αυτό το οποίο αναρτούν καθίσταται αναγκαία δημόσιο και ότι παρέχουν ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα προς την «Athens Voice», τους χορηγούς του διαγωνισμού και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται με την «Athens Voice» με οποιαδήποτε σχέση, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν το περιεχόμενο αυτό σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν, για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού και των χορηγών του, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων και χωρίς καμία επιβάρυνση της «Athens Voice». Η «Athens Voice» επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

5.8 Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και συναινούν στη χρήση και προβολή των φωτογραφιών τους από την «Athens Voice». Η «Athens Voice» διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει /διαμορφώσει κατά το δοκούν τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων και να τις χρησιμοποιήσει και στο μέλλον χωρίς καμία επιβάρυνση στο εξώφυλλο της ή σε άρθρα που σχετίζονται με την Αθήνα και/ή το θέμα της φωτογραφίας, με μόνη προϋπόθεση την αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντος. 

5.9 Παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και της «Athens Voice» σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιος από τους συμμετέχοντες πρέπει να διαγραφεί για τους λόγους που αναφέρονται στους όρους.

5.10 Οι φωτογραφίες που θα τοποθετηθούν στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμες για κοινή χρήση (share) από άλλους χρήστες στα προσωπικά τους προφίλ των προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια η επιλογή αυτή θα είναι προαιρετική και θα εξαρτάται από την επιλογή των επισκεπτών που διαθέτουν λογαριασμούς σε αυτά.

5.11 Προσωπικά Δεδομένα: Η «Athens Voice» ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά τα ανωτέρω Δώρα, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτών. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και γίνεται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων από τη στιγμή που στείλουν το σχετικό e mail. Καμία επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων δεν θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Athens Voice». Τα παραπάνω στοιχεία θα τηρηθούν σε αρχείο της «Athens Voice» και θα διαγραφούν από αυτό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Τα προσωπικά τους δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό της «Athens Voice», ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να προβούν σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα .

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς π.χ. εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210 3617360.

Επιπλέον, με την συμμετοχή τους μπορούν, εφόσον δώσουν τη σχετική συγκατάθεση να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. της «Athens Voice» στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στην «Athens Voice», η οποία θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Με την ανάρτηση της φωτογραφίας τους οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί επικοινωνήσει μέσω email στο info@athensvoice.gr

Δειτε επισης

Back to top
Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5