ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Συνηγορος του Πολιτη

εκδήλωση από τον Συνήγορο του Πολίτη
«Αστυνομική αυθαιρεσία και ρατσιστικό κίνητρο»: Εκδήλωση από τον Συνήγορο του Πολίτη

Εντάσσεται στο πλαίσιο «Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον δημόσιο τομέα»