ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
επιχειρηματικοτητα

«Έλληνας Quality Leader of the Year 2019» ο Γενικός Διευθυντής της MAPEI Hellas, Δρ Σπύρος Παπαγιαννάκης
«Αριστεία 2019» της ΕΕΔΕ

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η γιορτή της επιχειρηματικής αριστείας “Αριστεία 2019”, από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)