ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
επιχειρηματικοτητα

British Council
Το British Council αναδεικνύει τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες της χρονιάς

«Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες», μαθητές και σπουδαστές που ξεχώρισαν για την επιχειρηματική τους ιδέα με έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο.