ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
αυτοδιοικηση

Πλήθος ζωγραφισμένο με ξυλομπογιά
Η πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση δεν είναι μόνο σύνθημα

Θα πρέπει να κατοχυρώνει τη μέθοδο, τη διαδικασία και τον μηχανισμό εφαρμογής της με διαρκή αξιολόγηση των μεταφερόμενων λειτουργιών και αρμοδιοτήτων στα επιμέρους επίπεδα διοίκησης