1821 Digital Gallery
Ελλάς 2016 (συστατικά μιας –ημικομμουνιστικής– χώρας)

Ελλάς 2016 (συστατικά μιας –ημικομμουνιστικής– χώρας)

Πολιτικοκοινωνικό καθεστώς: Ιδιόρρυθμο, πράγματι…

Στις «λαοκρατικές δημοκρατίες» το κυβερνών κόμμα αποφάσιζε, βάσει υποτίθεται προεπεξεργασμένου πλάνου, ποιων αγαθών και ποιων υπηρεσιών η παραγωγή και προσφορά ήταν πρακτικά εφικτή και κοινωνικά «επιθυμητή». Στις κεφαλαιοκρατίες, αντίθετα, η αγορά, δηλαδή η ζήτηση, δηλαδή η κοινωνία μέσω του προσανατολισμού των διαθέσιμων –ανισοκατανεμημένων– πόρων, αποφασίζει ποιων αγαθών και ποιων υπηρεσιών η παραγωγή και προσφορά είναι επιθυμητή.

Στο ιδιόρρυθμο καθεστώς της συριζοκρατίας, το κυβερνών κόμμα –βάσει πλάνου;– αποφασίζει ποιων αγαθών και ποιων υπηρεσιών την παραγωγή και την προσφορά… οφείλει η αγορά, άρα και η κοινωνία, να θεωρεί επιθυμητή. Κομμωτήρια, οινοποιεία, βυρσοδεψεία, οπωροπωλεία, ακόμη και πορνεία κρινόμενα ως μη βιώσιμα, βάσει των εκτιμώμενων –από το κόμμα– δυνατοτήτων της αγοράς, οφείλουν να κλείσουν. Αυτό, για να προστατευθεί ο …ορθολογισμός στον προσανατολισμό της παραγωγικής δράσης των «ιδιωτών». (Αν, δε, δεν κλείσουν, το κόμμα θα προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό απασχολούμενων σε κάθε μια από αυτές τις επιχειρηματικές μονάδες).

Πρωθυπουργός: Υποψήφιος διεκδικητής πλήθους –υπό θεσμοθέτηση– βραβείων νόμπελ. Διορατικότητας… Ευθυκρισίας… Ορθολογικής ανάλυσης… Στάθμισης κινδύνων… Ανίχνευσης λύσεων ανωδύνων… Ανάλυσης συσχετισμού δυνάμεων… Μουσικολογίας της Οικονομίας… Ελληνομάθειας… Διεθνούς Δικαίου… Τραπεζοπιστωτικών δράσεων… Ιστορίας… Γεωγραφίας… Ενδεχομένως και Συμπυκνωτικής Γλωσσολογίας (εφόσον, όπως ασφαλώς θα σχολίαζε ο Ουίθνστον Τσώρτσιλ, καταφέρνει συχνά να συμπυκνώνει μια τεράστια ποσότητα λέξεων σε μια ελάχιστη ποσότητα σκέψεων)…

Πρώτη εξουσία - κυβερνητικό σχήμα: Σύνολο ανθρώπων ταγμένων στην υπηρεσία υψηλών ιδανικών και παραδοσιακά καθαγιασμένων κοινωνικών αξιών. Όπως της –εν ευρεία εννοία– οικογένειας, που αποτελεί το κύτταρο της οικονομικής ανάπτυξης και πρέπει να στηρίζεται…

Σχετικα
Κίνα: O Σι Τζινπινγκ πρόεδρος εφ’ όρου ζωής και με τη «βούλα»
Κίνα: O Σι Τζινπινγκ πρόεδρος εφ’ όρου ζωής και με τη «βούλα»

Δεύτερη εξουσία - βουλευτές: Σύνολο ανθρώπων που τους ενώνει η διάθεση προσφοράς στους συνανθρώπους τους. Τους χωρίζει και τους αντιπαραθέτει η κατανομή και ο προσανατολισμός –προς τις επιμέρους πελατείες– των προσφερόμενων αγαθών…

Τρίτη εξουσία - δικαστές: Σύνολο ανθρώπων χαρακτηριζόμενων από ποικίλλουσες απόψεις –ή, πάντως, από απόψεις ποικίλλουσες κατά τις περιστάσεις– για την έννοια του επείγοντος. Κατεπείγων πάντα ο προσδιορισμός δικασίμων, όταν επιδιώκεται η καταβολή αναδρομικών ή άλλων απαιτήσεων στους λειτουργούς του κλάδου. Ουδόλως επείγουσα η εκδίκαση υποθέσεων με προφυλακισμένους τρομοκράτες, εμπόρους ναρκωτικών ή άλλους –κατηγορούμενους ως– εγκληματίες. Επίσης σύνολο ανθρώπων εξαιρετικά φίλεργων: δεν αποστέργουν ούτε καν το μόχθο της διερεύνησης της ποινικής απαξίας επιστημονικών απόψεων, μη αρεστών στον οποιοδήποτε μηνυτή. Προς το παρόν, βέβαια, έχουν περιορισθεί στις δίκες κοινωνικών επιστημόνων, αλλά στο μέλλον ίσως αρχίσουν να εξετάζουν το αξιόποινο απόψεων που αναφέρονται στο ηλιοκεντρικό σύστημα, τη θεωρία των μικροσωματιδίων ή των βαρυτικών κυμάτων… 

Τέταρτη εξουσία - δημοσιογράφοι: «Οργανωμένη σπείρα εκβιαστών νομίμως λειτουργούσα»… (Ορισμός-χαρακτηρισμός διαχρονικής ισχύος, αφού τον είχε αποδώσει το... 1946 ο μακαρίτης ο πατέρας μου στους διαπιστευμένους στο υπουργείο, στο οποίο τότε ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέως).

Σχετικα
17.000 νεκροί και η τηλεόραση ακόμα φιλοξενεί Πετράκους
17.000 νεκροί και η τηλεόραση ακόμα φιλοξενεί Πετράκους

Συνδικαλιστικό «κίνημα»: Μηχανισμός εξυπηρέτησης συμφερόντων των κοινωνικά ισχυρών, παρασιτιζόμενος, ως όλον και ως άτομα, από τις σάρκες της κοινωνίας…

Λαός: Σύνολο ανθρώπων με επιλεκτική οξύτητα ακοής. Αυτή είναι εξαιρετικά οξεία για την πρόσληψη ευχάριστων ακροαμάτων. Αντίθετα, δεν αποκλείεται ακόμη και η ολοσχερής κώφωση για ήχους που αναφέρονται σε δυσάρεστες πραγματικότητες ή σε δυσοίωνες προοπτικές…

Κοινωνία: Σύνολο ατόμων καταδικασμένων να υφίστανται, λόγω της ανικανότητάς τους για συντονισμένη αντίσταση ή αντίδραση, τα δήγματα ανθρώπων (ή/και) ερπετών, συνήθως φορέων εξουσιαστικών ή συνδικαλιστικών ρόλων, πάντως ικανών να παράγουν και να αξιοποιούν προς ίδιον όφελος κάθε λογής αντικοινωνικούς παραλογισμούς…

Πανεπιστημιακά ιδρύματα: Πολυδιάσπαρτα ανά την επικράτεια κέντρα, με κύριο στόχο την προώθηση των συμφερόντων των διδασκόντων, των μεσιτών και των εστιατόρων των τοπικών κοινωνιών. Θα μπορούσαν να επιτελούν και μια διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αν διδάσκοντες και διδασκόμενοι είχαν υποτυπώδη γνώση της γλώσσας που υποτίθεται πως χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των γνώσεων...

Πανεπιστημιακό άσυλο: Ιδέα που συνελήφθη ως βάση της ελευθεροκοινωνίας απόψεων, δηλαδή ως άσυλο ιδεών, καθώς και των φορέων των ιδεών. Εξελίχθη και μετεξελίχθη σε θεμέλιο για την παραγωγή και διατήρηση ασύλων (πνευματικώς) ανιάτων...

ΕΣΥ: Σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι, συνήθως με αυταπάρνηση, σε αντικειμενικά δυσχερέστατες συνθήκες και με άπειρες ελλείψεις, προσπαθούν να διασώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται στη δημόσια υγεία. Ικανό ποσοστό θεωρεί, ωστόσο, πως η δημόσια αμοιβή τους υπολείπεται της αξίας των υπηρεσιών που παρέχουν και την προσαυξάνουν με ιδιωτικές «χορηγίες». Αυτοί είναι οι μοναδικοί που αντιλαμβάνονται την έκφραση ευχαριστίας –εγχρήματης εν προκειμένω– ως υποχρέωση, συχνά προκαταβαλλόμενη, και όχι ως έκφραση, εκ των υστέρων, ελεύθερης βούλησης των ευγνωμονούντων…

ΕΡΤ: Πλήθος κρατικοδίαιτων επιφορτισμένων με τη διά του λόγου ενημέρωση της κοινωνίας. Εν τούτοις, στην πλειοψηφία τους, αγνοούν πώς συντάσσεται ο λόγος και σε τι συνίσταται η ενημέρωση. (Συχνά όμως διαθέτουν, ενίοτε και βορειοκορεατικού επίπεδου, υποκριτικό ταλέντο, ώστε να λειτουργούν ως ευσυγκίνητοι υμνωδοί των κρατούντων)…

Κόμμα (κατά Ροΐδη, άρα παλαιόθεν): Ομάς ανθρώπων ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, πλην μισούντων οιανδήποτε εργασίας, οίτινες εννούνται υπό έναν αρχηγόν…

Back to top

Προσεχως

Το Soundtrack της Πόλης
Athens Voice 102.5