Τεχνολογια - Επιστημη

H ψηφιακή τεχνολογία ως game changer παράγοντας του ESG

Γιατί είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία βιώσιμων πρακτικών

mjsigalou
Μαρία-Ιωάννα Σιγαλού
ΤΕΥΧΟΣ 909
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
H ψηφιακή τεχνολογία ως game changer παράγοντας του ESG

Εφαρμογή ESG: Η ραγδαία βιομηχανική και τεχνολογική πρόοδος είναι ο βασικός ύποπτος, για την Υπέρβασης της Παραγωγικής Ικανότητας της Γης

Στις 2 Αυγούστου 2023, φτάσαμε στην Ημέρα Υπέρβασης της Παραγωγικής Ικανότητας της Γης – την ημέρα κατά την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει όλους τους βιολογικούς πόρους που αναγεννά η Γη ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώσαμε όλα τα ανανεώσιμα αποθέματα του πλανήτη για το 2023, που προέρχονταν από τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τα δάση. Η ραγδαία βιομηχανική και τώρα τεχνολογική πρόοδος φαίνεται να είναι ο βασικός ύποπτος, αν όχι ένοχος. Αλλά η ίδια αυτή τεχνολογία θα αποδειχθεί, όπως ελπίζουμε, η σωτηρία μας.

Μέσω των τακτικών ESG (τακτικές που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση), οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν έμπρακτα, μετρήσιμα και στοχευμένα σε πραγματικές κοινωνικές απαιτήσεις, να προσαρμοστούν ρεαλιστικά στις ανάγκες της εποχής, αλλά και σε παγκόσμιους στόχους. Αυτή η διαδικασία όμως, η οποία συνεχώς «ζητά» ενσωμάτωση στα νέα δεδομένα, απαιτεί τους σωστούς συμμάχους. Ένας από αυτούς –ενδεχομένως και ο πιο ισχυρός– είναι η τεχνολογία (σ.σ. μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε την «ταμπέλα» του αντιπάλου από πάνω της;).

Το θετικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στην εφαρμογή ESG

Οι έντονοι ρυθμοί με τους οποίους εξελίσσεται η τεχνολογία, υπερκεράζει τις αντίστοιχες ESG πρωτοβουλίες και δράσεις, καθώς δεν τις στηρίζει απλώς αλλά τις βοηθά να εξελιχθούν και να καινοτομήσουν. Κυρίαρχο ρόλο δείχνουν να διαδραματίζουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική, τα dataanalytics, το Internet of Things (IoT), το machinelearning, καθώς επίσης και η ανάπτυξη αλγορίθμων και στατιστικών στοιχείων που εστιάζουν στη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και στην ανάδειξη τάσεων, στον εντοπισμό κινδύνων και στις έγκαιρες προβλέψεις ζωτικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό, όλες οι μορφές ψηφιακής τεχνολογίας δύνανται να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων και καταστάσεων συμβάλλοντας στη διαχείριση πολλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής – η AI κάνει πολλά περισσότερα από το να «διατάζει» τη Siri να παίξει το αγαπημένο μας τραγούδι.

Μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική σε οργανωτικό επίπεδο. Η εταιρική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, που ορίζεται ως η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, συσκευών, συστημάτων και πόρων που παράγουν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται δεδομένα, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη στρατηγική και την εκτέλεση πρακτικών ESG ενός οργανισμού (νοούνται φυσικά και οι επιχειρήσεις). Από επιχειρηματική σκοπιά, το ESG και η ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να θεωρηθούν ως οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Επίσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ήδη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση των αποβλήτων και την παροχή λιγότερο δαπανηρών μέσων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η εφαρμογή τακτικών ESG μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εφαρμόσουν μια ευρύτερη προσέγγιση της βιωσιμότητας και να επισημάνουν τους πιθανούς κινδύνους κατά την εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να μετακινήσει σημαντικά τον πίνακα, όπως με την ενσωμάτωση μετρήσεων ESG ως μέρος των διαδικασιών προμήθειας τεχνολογίας και την εισαγωγή της διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μπορεί επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση της διακυβέρνησης ενός οργανισμού μέσω συστημάτων που παρέχουν βελτιωμένη διαφάνεια, δυνατότητες λήψης αποφάσεων και ενδυνάμωση της συμμόρφωσης.

Η υποβολή εκθέσεων ESG ως πρόκληση

Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις είναι η υποβολή εκθέσεων ESG. Σήμερα αντιμετωπίζουν πιέσεις για την υιοθέτηση πιο ηθικών πρακτικών από τους καταναλωτές, τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές. Οι  απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ολοένα και αυξάνονται παγκοσμίως και ενώ οι περισσότερες από αυτές τις απαιτήσεις ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις μεγάλες ή εισηγμένες εταιρείες, μπορούν να επηρεάσουν και τους μικρότερους οργανισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Καθώς οι απαιτήσεις εξελίσσονται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπαίνουν όλο και περισσότερο στο πεδίο εφαρμογής των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του ESG.

Το ESG ενισχύει την ΕΚΕ και λειτουργεί ως προωθητικό εργαλείο

Επομένως, οι περαιτέρω απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων ESG και ο έλεγχος αυτών είναι αναπόφευκτες – σκεφτείτε την εποπτική αρχή σαν τον Μεγάλο Αδερφό. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαίο και δεν πρέπει να θεωρείται ως επαχθής κατάσταση. Είναι πολλές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως που έχουν δηλώσει ότι θα καλωσόριζαν την αύξηση των κανονισμών ESG, ενώ εξίσου πολλές βλέπουν τα κριτήρια αυτά ως ευκαιρία για να ενισχύσουν το εμπορικό σήμα και τη φήμη τους. Μάλιστα, πλέον η υιοθέτηση πρακτικών ESG και η τήρηση κανόνων αποτελεί κομμάτι της εταιρικής τους κουλτούρας που προωθούν προς τα έξω, ενδυναμώνοντας το προφίλ τους. Ακόμη και αν κάποιες εταιρείες επιλέγουν να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές για λόγους διαφήμισης –μόνο και μόνο επειδή έχουν «ψιλιαστεί» ότι αυτή η τακτική είναι της μόδας–, ο απόηχος είναι θετικός και εκεί πρέπει να εστιάζουμε. Κοινώς, τα μέσα «αγιάζουν» τον σκοπό.

Η τεχνολογία ως κλειδί στην «ανάγνωση» εκθέσεων ESG

Χωρίς ακριβή εργαλεία υποβολής εκθέσεων, όμως, μπορεί να καθίσταται αδύνατο να επιτευχθούν οι βιώσιμοι στόχοι και να συλλεχθούν τα αντίστοιχα δεδομένα. Η παραγωγή υψηλής διαθεσιμότητας και ποιότητας δεδομένων είναι δύσκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο, επιμονή και επενδύσεις. Τα πηγαία δεδομένα που απαιτούνται για την υποβολή εκθέσεων ESG (τα οποία περιλαμβάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ασφάλεια), συνήθως παράγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από πολλαπλά χρηματοοικονομικά και συναλλακτικά συστήματα. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να εντοπιστούν τυχόν κενά στα δεδομένα και να αναδιαμορφωθούν τα υπάρχοντα συστήματα μέσω σύγχρονων συστημάτων τεχνολογίας. Η ποιότητα των δεδομένων είναι επίσης ζωτικής σημασίας, απαιτώντας την κατάλληλη διακυβέρνηση και το κατάλληλο περιβάλλον ελέγχου για την προστασία της συνέπειας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων ESG του οργανισμού. Τα ισχυρά συστήματα συλλογής δεδομένων και τα ισχυρά αναλυτικά εργαλεία επιτρέπουν στους οργανισμούς να συγκεντρώνουν αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα και να μετρούν την πρόοδο των πρωτοβουλιών τους στον τομέα των ESG.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί πρωτοποριακό εργαλείο που θα συμβάλει στη συστημική αλλαγή αναφορικά με το περιβάλλον με πρωτοφανή ταχύτητα. Στοίχημα που πρέπει να πετύχουμε; Να παραμείνει εναρμονισμένη με τους διεθνείς στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος και να διατηρήσει την αρχική της ιδιότητα: να εξακολουθεί να είναι εργαλείο προς εξυπηρέτηση του ατόμου, της κοινωνίας και του πλανήτη. Ναι μεν η ψηφιακή τεχνολογία είναι βασικό συστατικό μιας στρατηγικής ESG, αλλά είναι επίσης σαφές ότι μια νοοτροπία εστιασμένη στις πρακτικές αυτές μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς ώστε να την προσεγγίσουν με βιώσιμο και προσεκτικό τρόπο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ