Περιβαλλον

Υψηλής ποιότητας οι ακτές κολύμβησης στην Ελλάδα

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος

41535-93522.jpg
Βασιλική Γραμματικογιάννη
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
mple_simaia.jpg

Το 95,9% των υδάτων κολύμβησης της χώρας μας αξιολογήθηκαν ως ύδατα εξαιρετικής ποιότητας, ενώ και στο σύνολό τους οι ελληνικές ακτές κρίθηκαν κατάλληλες για κολύμβηση σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης απορρέει από την υποχρέωσή μας να συμμορφωθούμε στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Ήδη τα θετικά αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με άκρως επιστημονικό τρόπο και είναι αποτέλεσμα συστηματικής παρακολούθησης των τεσσάρων τελευταίων ετών. Από το 2014 μέχρι το 2017 περίπου 1,533 σημεία ήταν κάτω από σταθερούς ελέγχους με σχεδόν το 96% εξ αυτών να ταξινομούνται ως ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ και το υπόλοιπο ποσοστό κρίθηκε ως «επαρκούς ποιότητας».

Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος διεξάγει μετρήσεις σε 53 νέα σημεία στα οποία, ενώ η ποιότητα των υδάτων είναι εξαιρετική, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση διότι εντάχθηκαν στο δίκτυο παρακολούθησης το 2015 και δεν πληρούν τον όρο των τεσσάρων ετών συνεχούς παρακολούθησης που απαιτεί η Οδηγία, ενώ δεν έχει συμπληρωθεί και ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

Για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλο πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ