Αυτοκινηση

Η ανακύκλωση μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας είναι ευθύνη μας

Ενημερώσου για τις δράσεις της COMBATT A.E.

62222-137653.jpg
A.V. Team
ΤΕΥΧΟΣ 801
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
pexels-felix-mittermeier-957024.jpg

Οι δράσεις της COMBATT Α.Ε.- Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας

Προσέξτε: Τα τελευταία 7 χρόνια η COMBATT Α.Ε. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας» κατέγραψε περισσότερους από 100.000 τόνους αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. Και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι τύποι μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα, προχωρά σε μια σειρά από δράσεις μεταφέροντας το μήνυμα ότι η συμβολή όλων μας μετράει! Γιατί είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε όλοι, επαγγελματίες του κλάδου συσσωρευτών και καταναλωτές, το πόσο σημαντικοί μπορούμε να είμαστε στην περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι δράσεις της COMBATT Α.Ε.

Η COMBATT Α.Ε. είναι ένα συλλογικό σύστημα αποβλήτων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας για όλη την ελληνική επικράτεια και λειτουργεί υπό την έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ). Σκοπός της είναι να αποτελεί πρότυπο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες στην αγορά μπαταριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων και την προώθηση της ορθής, σύννομης και περιβαλλοντικά βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων.

Από το 2014 έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 50 αδειοδοτημένους συνεργάτες (συλλέκτες, αποθηκευτές και ανακυκλωτές), δίνοντας έτσι μεγάλη δυνατότητα επιλογής στις επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα μπαταριών, να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, μεριμνά για την υποστήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της, καθώς και για την ανάπτυξη διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Κυκλική οικονομία

Οι ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση αυξάνονται παγκοσμίως και παράλληλα αυξάνονται η παραγωγή και η κατανάλωση μπαταριών, που αποτελούν κορυφαίο μέσο αποθήκευσης ενέργειας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνίων και πολλών άλλων σημαντικών τομέων της ζωής και της οικονομίας. Υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η ανάγκη της ορθής ανακύκλωσής τους είναι πλέον επιτακτική. Όπως προαναφέραμε, οι περισσότεροι τύποι μπαταριών μπορούν να ανακυκλωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα, πρόκειται δηλαδή για την επιτομή της κυκλικής οικονομίας, η οποία είναι ευθύνη όλων μας.

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Με κεντρικό μήνυμα «Η συμβολή σου μετράει», η COMBATT έχει δημιουργήσει οπτικοακουστικά υλικά,  ειδικές καταχωρίσεις και καμπάνιες σε έντυπα και ψηφιακά Μέσα, ώστε με απλό τρόπο να ενημερώνει για τη διαδικασία επιστροφής των μπαταριών και να ευαισθητοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για το ρόλο που έχουν στην πορεία ανακύκλωσης του επικίνδυνου αυτού αποβλήτου.

Βραβευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής αποβλήτων

Ταυτόχρονα, η COMBATT πρωτοπορεί έχοντας δημιουργήσει από το 2015 μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις καταγραφής των αποβλήτων μπαταριών, όπως ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, με στόχο την ψηφιοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών καταγραφής και ελέγχου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της COMBATT έχει βραβευθεί για την καινοτόμα προσέγγισή της, την τεχνική της επάρκεια και την περιβαλλοντική συμβολή της.

Στο πλαίσιο όλων αυτών, η COMBATT εκφράζει τη δέσμευσή της ότι θα συνεχίσει τις δράσεις της με την ίδια προσήλωση, επιδιώκοντας πάντα τη συνεργασία με ενεργούς πολίτες, τις τοπικές αρχές και τους αναγνωρισμένους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ