Πολιτικη & Οικονομια

Εθνική Τράπεζα: Η επόμενη μέρα για την ελληνική οικονομία έφτασε

Tο πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επωφεληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης  

62222-137653.jpg
A.V. Team
ΤΕΥΧΟΣ 801
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Κοπέλα όρθια σε χώρο γραφείου, στο βάθος άντρες καθιστοί γύρω από τραπέζι

Το πλαίσιο υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0 της Εθνικής Τράπεζας για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Περισσότερα από €50 δισ. επιδοτήσεων και δανείων υπολογίζεται ότι θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις μέσα από τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ειδικού αναπτυξιακού εργαλείου που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 στην ΕΕ, μέσω ενός εκτεταμένου πλαισίου επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.
 
Η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί μοναδική ευκαιρία για μια βιώσιμη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Οι επενδύσεις που μπορεί να υποστηρίξει εκτιμάται ότι έχουν τη δυναμική να αυξήσουν τον μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά τουλάχιστον 30%. Τα οφέλη του Ταμείου αναμένεται να διαχέονται σταδιακά σε ένα όλο και πιο ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας, στην αγορά εργασίας, την ποιότητα των υποδομών και τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας.
 
Βασικοί πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –που προτεραιοποιεί την κατανομή των πόρων για τη χώρα μας– αποτελούν η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ανοίξουν επιδοτήσεις για μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά έργα και να δημιουργηθούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων είναι η συνεχής, γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν στις επιδοτήσεις και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου, διαχέοντας οφέλη για όλη την οικονομία.
 
Γι’ αυτό και η Εθνική Τράπεζα σχεδίασε και παρέχει το πλαίσιο υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0.
 
Ένα πλαίσιο στήριξης και καθοδήγησης για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας τα επενδυτικά της σχέδια, είτε έμμεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή προμηθευτής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
 
Στόχος του ΕΘΝΙΚΗ 2.0 είναι να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία χρηματοδότησης των επενδύσεων με:

  • εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πελατείας που σκιαγραφεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης
  • γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
  • συμπληρωματικές τραπεζικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο εκάστοτε έργο.

 
Κλειδί για την επαφή των επιχειρήσεων με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων (Relationship Manager – RM), ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί τους τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει κάθε επιμέρους στόχος του αναπτυξιακού προγράμματος του Ταμείου και πώς μπορούν να επωφεληθούν. Ο RM σκιαγραφεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων και προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που υποστηρίζουν την ένταξή τους στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης και βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε βήμα ανάπτυξης.
 
Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια. 
 
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Τράπεζα σχεδιάζει διαφορετικές διαδρομές για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτημάτων τους, ώστε να εξετάζονται και να εγκρίνονται ταχύτατα. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως π.χ. δραστηριότητα, κύκλος εργασιών, που θα καταχωρούνται σε σχετικό εργαλείο ή οδηγό, οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις κατάλληλες επιλογές, προκειμένου να καλυφθεί η οποιαδήποτε ανάγκη μέσω των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου, καθώς και η δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης με εξειδικευμένα προϊόντα που παρέχει η Εθνική Τράπεζα.
 
Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 η Εθνική Τράπεζα θα αρχίσει να υποδέχεται τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων παράλληλα με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων για επιδοτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 στο www.nbg.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ