Κοσμος

Podcast Κυριακές του Κόσμου Παναγιώτου - Φραγκονικολόπουλος | Η πραγματική πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από την Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση στον πόλεμο της Ουκρανίας

Στο 52ο επεισόδιο του podcast «Κυριακές του Κόσμου» οι Νίκος Σ. Παναγιώτου και Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, μαζί με τις Κική Τσιλιγκερίδου, δημοσιογράφος TV100 και Κάλη Ζάραλη, δημοσιογράφος ΕΡΤ3 συζητούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πορεία της από την Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση στον πόλεμο της Ουκρανίας με βάση το σχετικό βιβλίο του Χ. Α. Φραγκονικολόπουλου «Ευρωπαϊκή Ένωση: Από την Παγκόσμια Υγειονομική Κρίση στον πόλεμο της Ουκρανίας - Μια Φιλόδοξη πρόταση για τη Δημοκρατία, το Διάλογο και τη Δημόσια Διπλωματία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις επίκεντρο.

Η πανδημική κρίση και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος απέδειξαν ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες. Υπάρχει και αμφισβήτηση. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίσει αυτό κανείς. Σήμερα, η πραγματική πρόκληση της ΕΕ είναι η ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών συζήτησης, συγκέντρωσης πληροφοριών και διάχυσής τους, με στόχο να αυξηθεί όχι μόνο το ενδιαφέρον των πολιτών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και να ενισχυθεί η βούλησή τους για βιώσιμες λύσεις στα σημερινά θεμελιώδη πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Εάν αυτό, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον που ήδη έχει αλλάξει και θα αλλάξει προς το ανταγωνιστικότερο, επιθετικότερο και περισσότερο αβέβαιο, δεν είναι σοβαρός λόγος για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της ΕΕ, τότε δεν θα βρεθεί άλλος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Δες τα όλα

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ