Βασίλης Καραμητσόπουλος

Βασίλης Καραμητσόπουλος

Ο Βασίλης Καραμητσόπουλος είναι δικηγόρος

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Απλή αναλογική ή υπεραπλούστευση της Δημοκρατίας;
Απλή αναλογική ή υπεραπλούστευση της Δημοκρατίας;

Μια ποιοτική σύγκριση μεταξύ απλής και ενισχυμένης αναλογικής, ιδίως ως προς δύο βασικά στοιχεία: τον δημοκρατικό χαρακτήρα τους και τη δυνατότητά τους να δίνουν σταθερές κυβερνήσεις.