Αρχειο

Άλλο «λουκέτο», άλλο αποζημίωση

Λέει ο Άρειος Πάγος

62224-137655.jpg
Newsroom
1’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
40781-86657.jpg

Αποζημίωση ακόμα και από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι σ΄ αυτές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου. Ειδικότερα, το Εργατικό Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, με την 172/2013 απόφασή του, έκρινε ότι πρέπει να δοθεί η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης σε μισθωτό οδηγό αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης, ο οποίος είχε απολυθεί λόγω «λουκέτου».

Οι αρεοπαγίτες θεωρούν ότι «ανώτερη βία δεν συντρέχει στην περίπτωση που τα επικαλούμενα από τον εργοδότη περιστατικά ανάγονται στον κύκλο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και στη σφαίρα κινδύνου αυτού, αφού αυτά θα μπορούσαν εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη ως ενδεχόμενα κατά την κοινή πείρα και συνεπώς να αντιμετωπιστούν». Ούτε «συνιστά ανώτερη βία, χωρίς την συνδρομή άλλης περιστάσεως, η κακή πορεία της οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως και ειδικότερα η δυσαναλογία μεταξύ των εξόδων αυτής, μεταξύ των οποίων και οι αποδοχές των εργαζομένων, και των από την επιχειρηματική δραστηριότητα εσόδων, αφού είναι γεγονός προβλέψιμο διά καταβολής της συνήθους επιμελείας, κείμενο εντός του συνήθους επιχειρηματικού κινδύνου». Εξάλλου, «τα πραγματικά περιστατικά της επίμαχης υπόθεσης θα «μπορούσαν εκ των προτέρων να ληφθούν υπόψη ως ενδεχόμενα κατά την κοινή πείρα και συνεπώς να αντιμετωπιστούν με άλλες ενέργειες, όπως εξεύρεση άλλων πελατών, αλλαγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ. ενόψει μάλιστα του γεγονότος». Με την παραπάνω κρίση του, το δικαστήριο ανέτρεψε την εφετειακή και δικαίωσε την πρωτόδικη απόφαση. Ο οδηγός δικαιούται 32.495 ευρώ.

 

Μ.Φ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ