Smart Life

Επιστήμες Αγωγής από το EUC: Δίδαξε για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση” υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

341667-710504.jpg
Ζένια Πιττακή
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Επιστήμες Αγωγής από το EUC: Δίδαξε για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις

Σπούδασε Επιστήμες Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μάθε όσα θέλεις να ξέρεις.

Αναμφίβολα το μέλλον κάθε τόπου εναπόκειται στους νέους ανθρώπους και τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο αναβαθμίζει έτι περισσότερο το ρόλο των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ποιότητας της αυριανής κοινωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην προώθηση των αξιών της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) με στόχο να συμβάλλει στην αισθητή βελτίωση της μαθησιακής και εκπαιδευτικής κουλτούρας προς την κατεύθυνση μιας παιδαγωγικής χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΕΚΠΑ αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, εποπτεία σε ομάδες, κ.ά.

Το πρόγραμμα καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν. Ενισχύει δε, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Επιστήμες Αγωγής από το EUC: Δίδαξε για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις

Με εστίαση στα παιδιά με αναπηρίες

Το πρόγραμμα σπουδών, εξασφαλίζει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και μεθόδους διδασκαλίας για την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με αναπηρίες και την άρση των εμποδίων για μια εκπαίδευση και μια κοινωνία με σεβασμό και ισότητα.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο σχεδιασμό και τη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τεχνικών διαχείρισης της τάξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, αφού πρώτα αποσαφηνίσουν σημαντικές έννοιες που αφορούν την αναπηρία και την διαφορετικότητα. Παράλληλα, ανάμεσα σε αλλά το πρόγραμμα προσφέρει δεξιότητες σε θέματα αξιολόγησης των μαθησιακών εμποδίων και των αναγκών των μαθητών, εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και υλοποίησης τεκμηριωμένων πρακτικών για την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης και την αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.

Εν ολίγοις, το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό εστιάζει στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης, στρατηγικών συνδιδασκαλίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, στην εφαρμογή της ψηφιακής και υποστηρικτικής τεχνολογίας για την ενιαία εκπαίδευση, αλλά και σε διαδικασίες εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη προσόντων παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας.

Επιστήμες Αγωγής από το EUC: Δίδαξε για όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις

Το πρόγραμμα σπουδών

Επιπρόσθετα από τα υποχρεωτικά μαθήματα το προγράμματος, μερικά από τα μαθήματα επιλογής, τα οποία δύναται ο φοιτητής να παρακολουθήσει αφορούν την τεχνολογία στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση συγκεκριμένων ομάδων μαθητών με αναπηρία όπως πχ κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, και μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και μαθήματα που αφορούν την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής διδασκαλίας σε σχολεία και διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας 24 μηνών (120 ECTS), δηλαδή τεσσάρων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας.

Οι απόφοιτοι/ες, αποκτώντας όλα τα παραπάνω εχέγγυα, ενισχύουν τις πιθανότητες απασχόλησης τους είτε ως εκπαιδευτικοί σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια, είτε ως συντελεστές στη χάραξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικής πολιτικής σε αρμόδιες υπηρεσίας όπως το Υπουργείο Παιδείας. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες μπορούν να λάβουν επιπλέον μόρια, με στόχο την προαγωγή στις ανώτατες βαθμίδες των δημόσιων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Σπουδές «5 Αστέρων»

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy και στο +0035722713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2023: 2 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ