ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Εκπαιδευση

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του μήνα
Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η Βιομηχανική Επανάσταση στις Υπηρεσίες

Η διαμάχη καλά κρατεί μεταξύ των υπέρμαχων των δημόσιων κρατικών Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και εκείνων των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών (sic) ιδιωτικών πανεπιστημίων