ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
κοινωνικη ανισοτητα

«Class Issues» στην Berlinische Galerie
«Class Issues»: Τέχνη και ταξικά ζητήματα

Μια έκθεση στο Βερολίνο ρίχνει φως στις κοινωνικές τάξεις, δείχνοντας πώς οι ανισότητες, οικονομικές και κοινωνικές, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται, πωλείται και εκτίθεται η τέχνη