ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ TAG
Καπνισμα

Το πάνελ στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης από τον Καπνό
Η ανάγκη υπεράσπισης της στρατηγικής Μείωσης της Βλάβης από τον Καπνό

Οι ομιλητές του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη Μείωση της Βλάβης από τον Καπνό συμφωνούν πως οι καπνιστές που δεν μπορούν να σταματήσουν το κάπνισμα δεν θα πρέπει να εγκαταλείπονται στη μοίρα τους