Σε βλέπω

Σε βλέπω: Η Λένα Διβάνη φωτογραφίζει και σχολιάζει στην Athens Voice #3
Σε βλέπω θυμωμένο

Όταν τα νοικοκυροπαίδια φτάνουν στο σημείο να περιγράφουν το μέλλον της χώρας με δύο λέξεις, ή θα αλλάξουμε δραστικά ή θα αυτοκτονήσουμε