Πολιτικη & Οικονομια

Ώρα Αποφάσεων: Το ν/σ Γαβρόγλου δεν αφήνει ξένους φοιτητές να έρθουν για μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

«Μεταπτυχιακά - Ανάπτυξη: η ώρα μηδέν»

62224-137655.jpg
Newsroom
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
358181-742008.jpg
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σε ανακοίνωσή της η ώρα αποφάσεων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ν/σ του υπουργού Παιδείας σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές «είναι η επιτομή της εσωστρέφειας και θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση και πλήρη απαξίωση  των μεταπτυχιακών σπουδών» και τονίζει «συμπεριλαμβάνονται δύο άρθρα, τα οποία αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην υλοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.), τα οποία είναι περιζήτητα από αλλοδαπούς φοιτητές και στα οποία καταβάλλονται δίδακτρα. Εάν εγκριθούν τα άρθρα 34 και 36 ως έχουν, γίνεται απολύτως σαφές ότι οι αλλοδαποί φοιτητές δεν θα έρχονται πλέον στην Ελλάδα, διότι θα προτιμούν χώρες που δεν προβάλουν γραφειοκρατικά εμπόδια». 

Το δελτίο τύπου ως έχει:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σε Κλαδική Μελέτη της (Ανώτατη εκπαίδευση 2017) εκτιμά ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αναδειχθεί σε διεθνές κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, προσελκύοντας χιλιάδες ξένων φοιτητών και αυξάνοντας το ΑΕΠ έως και 2% ετησίως. Η κυβέρνηση κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, εκδιώκοντας ακόμη και αυτούς που ήρθαν ενώ δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για τους διδάσκοντες.

Τα άρθρα του σχεδίου νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο παιδείας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, είναι η επιτομή της εσωστρέφειας και θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση και πλήρη απαξίωση  των μεταπτυχιακών σπουδών.

Ειδικότερα:

Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», που έδωσε στη δημοσιότητα του υπουργείο παιδείας, συμπεριλαμβάνονται δύο άρθρα, τα οποία αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην υλοποίηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.), τα οποία είναι περιζήτητα από αλλοδαπούς φοιτητές και στα οποία καταβάλλονται δίδακτρα. Εάν εγκριθούν τα άρθρα 34 και 36 ως έχουν, γίνεται απολύτως σαφές ότι οι αλλοδαποί φοιτητές δεν θα έρχονται πλέον στην Ελλάδα, διότι θα προτιμούν χώρες που δεν προβάλουν γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η συνέπεια θα είναι η χώρα να χάσει τόσο σε κύρος όσο και σε χρηματικούς πόρους, άκρως απαραίτητους για την λειτουργία τους. Σημειωτέον, ότι η ετήσια επιχορήγηση του Προϋπολογισμού λειτουργικών Δαπανών των πανεπιστημίων έχει πέσει πλέον στο 30% εκείνου που είχαμε το 2010.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών» αναφέρει ότι στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τίτλου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Το άρθρο αυτό είναι άκρως γραφειοκρατικό και αποτρέπει κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής (έλληνες και μη) τη στιγμή που ο έλεγχος νομιμότητας εκφεύγει πλέον της αρμοδιότητας της Σχολής και εμπλέκεται στα γρανάζια μιας πολύμηνης γραφειοκρατίας, στην οποία οφείλει να εμπλακεί κάθε υποψήφιος, που έχει επιλεγεί, ακόμη και αν προέρχεται από άλλη χώρα. 

Επίσης, το άρθρο 36 «Διδακτικό προσωπικό» αναφέρει ότι οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., τουλάχιστον το 80% των διδασκόντων προέρχεται από καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Το άρθρο αυτό περιορίζει ένα Μ.Π.Σ. να προσλαμβάνει με εξαμηνιαία ή ετήσια σύμβαση για τις διδακτικές ανάγκες του ειδικούς επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ερευνητικό έργο, προερχόμενους από την βιομηχανία, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής. Οι επιστήμονες αυτοί αμείβονται από τα δίδακτρα των αλλοδαπών φοιτητών και συνεισφέρουν στην ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με τις επιχειρήσεις και άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα.

Η παρούσα κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα της εσωστρέφειας και της μετριότητας, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να απομονώσει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια από το διεθνές γίγνεσθαι και να τα μετατρέψει και πάλι σε ιδρύματα παραγωγής κομματικών και συνδικαλιστικών στελεχών. Φαίνεται ότι η από 30/5/2017 έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, βάσει της οποίας η αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης  με την εισροή πόρων από τους αλλοδαπούς φοιτητές θα μετασχηματίσει την Ελλάδα σε οικονομία έντασης της γνώσης, αυξάνοντας το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 1-2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως με την συνολική επίδραση στο ΑΕΠ κατά 50 δις ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, ουδόλως προβληματίζει την κυβέρνηση. Οι ιδεοληψίες, ο λαϊκισμός και το δόγμα υπερτερούν και καταδικάζουν τη χώρα σε εξαθλίωση».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ