Πολιτικη & Οικονομια

Προϋπολογισμός + προαπαιτούμενα στη Βουλή

62224-137655.jpg
Newsroom
2’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
331074-685614.jpg

Στις αρχές της επόμενης βδομάδας θα κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2017, με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη, ενώ μια πρώτη λίστα με προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγηση θα έχει περάσει μέχρι τις 3 Δεκέμβρη σε δυο πολυνομοσχέδια που αναμένονται πολύ σύντομα 

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», στα  προαπαιτούμενα  της δεύτερης αξιολόγησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον τα εξής, σχεδόν 40:

1. Τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική 2017-2020.

2. Βελτίωση της είσπραξης φορολογικών οφειλών.

3. Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

4. Έναρξη της σταδιακής εφαρμογής του σχεδίου για το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.

5. Επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω ενός νέου ουσιαστικά νομικού πλαισίου για εξωδικαστική διευθέτηση.

6. Ολοκλήρωση του ενοποιημένου σχεδίου εφαρμογής για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με ειδικούς στόχους για το 2016/17 και το 2017/18. Έναρξη δύο μικρής εμβέλειας πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για το 2016/17.

7. Η σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ για μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα που πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή.

8. Νέος οδικός χάρτης για την απελευθέρωση των «προστατευμένων» δραστηριοτήτων των μηχανικών.

9. Υιοθέτηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας μεταρρύθμισης των επενδυτικών αδειών σε τρεις τομείς.

10. Θέσπιση νομοθεσίας των one-stop shops για επιχειρήσεις.

11. Νέα μέτρα τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ολοκληρωτική εφαρμογή των επιλεκτικών μεταρρυθμίσεων σε ανταγωνισμό, επενδυτικές άδειες και διοικητικά βάρη που εντοπίστηκαν στον πρώτο γύρο της εκ των υστέρων αξιολόγησης των επιπτώσεων.

12. Επανεξέταση του προγράμματος έκλυσης αερίων, βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης για εναλλακτικούς προμηθευτές και ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων.

13. Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του υψηλού επιπέδου σχεδιασμού αγοράς που υπάρχει στο μοντέλο στόχο της Ε.Ε. για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

14. Έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης λειτουργίας του σχεδίου αξιολόγησης.

15. Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων.

16. Εισαγωγή ενός νέου μόνιμου σχεδίου κινητικότητας.

17. Υιοθέτηση των βασικών Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται από τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4335/2015 για τον καθορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί, με βάση την αξία της αγοράς και την πρώτη προσφερόμενη τιμή για τη δημοπρασία (Μάιος-Ιούνιος 2016).

18. Νέο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικά ζητήματα.

19. Νέα μέτρα για παροχή επαρκών πόρων ώστε να επιτραπεί η αποτελεσματική λειτουργία της νέας υπηρεσίας εσόδων.

20. Διορισμό δ.σ. για την υπηρεσία εσόδων.

21. Ενοποιημένο σχέδιο δράσης για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.

22. Τον διαγωνισμό για την πώληση του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή.

23. Ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των τελωνείων.

24. Εναρμόνιση των πλαισίων μαζικών απολύσεων και βιομηχανικής δράσης και συλλογικές συμβάσεις με τις καλύτερες πρακτικές της Ε.Ε.

25. Νέα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητικές δομές, ώστε να στηριχθούν οι εργοδότες να προσφέρουν θέσεις πρακτικής και να διασφαλιστεί η βιώσιμη επέκταση των προγραμμάτων μαθητείας.

26. Νέο νομικό πλαίσιο για τα κτηματολογικά γραφεία σε όλη την επικράτεια.

27. Τον πρώτο διαγωνισμό υπό τον μηχανισμό NOME στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.

28. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει, με τη στήριξη τεχνικής βοήθειας, τους κανόνες τιμολογιακής πολιτικής για τις υπηρεσίες ύδρευσης.

29. Μεταφορές και Logistics. Εφαρμογή του νόμου για την εφοδιαστική (logistics).

30. Το ΤΑΙΠΕΔ θα αποτιμήσει τα στοιχεία ενεργητικού των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμένων και θα μεταβιβάσει στο νέο Ταμείο εκείνα που δεν σχεδιάζει να αναπτύξει.

31. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων θα αποτιμήσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους απαιτούμενους νόμους για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της.

32. Να νομοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις για τα κοινωνικά επιδόματα.

33. Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να τροποποιηθεί ο πτωχευτικός νόμος για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

34. Σύγχρονο κράτος και Δημόσια Διοίκηση

35. Να υιοθετηθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα ορίζει το σύστημα ηλεκτρικών μητρώων (e-dockets) για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.

36. Θέσπιση του νόμου για την ενίσχυση της θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

37. Να τροποποιηθεί η όποια πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων των μελών του δ.σ. της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της στελέχωσης του εσωτερικού νομικού γραφείου της Επιτροπής.

38. Εξάλλου, την προσεχή εβδομάδα στην Ολομέλεια θα συζητηθεί επίσης το νομοσχέδιο για τα εναλλακτικά καύσιμα

39. Και ένα ακόμα νομοσχέδιο για την κινητικότητα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ