Ελλαδα

Πανελλήνιες 2022: Το επίδομα 350 ευρώ - Ποιοι και πώς το παίρνουν - Η διαδικασία

Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

62224-137655.jpg
Newsroom
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
Επίδομα 350 ευρώ στις Πανελλήνιες 2022 για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή
Επίδομα 350 ευρώ στις Πανελλήνιες 2022 για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή © EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

Στις Πανελλήνιες 2022 προβλέπεται επίδομα 350 ευρώ για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Δικαιολογητικά και δικαιούχοι. Η ΚΥΑ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στις Πανελλήνιες 2022 θα καλύπτονται τα έξοδα που θα χρειαστεί να καταβάλλουν οι υποψήφιοι μαθητές Λυκείων, οι οποίοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τη μετακίνηση, τη διατροφή και τη διαμονή. Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η εν λόγω κάλυψη των εξόδων αφορά όσους συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2022 το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτήν στην οποία υπέβαλαν αίτηση - δήλωση.

Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 350 ευρώ. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μετά την λήξη των εξετάσεων μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Πανελλήνιες 2022: Επίδομα 350 ευρώ και δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, καθίστανται δικαιούχοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το ίδιο έτος κατά το οποίο συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εξετάζονται σε σχολική μονάδα (εξεταστικό κέντρο) διαφορετική από αυτή που κατέθεσαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας και μετακινούνται:
 1. Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής Χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
 2. Από τις σχολικές μονάδες υποβολής της αίτησης - δήλωσης της νησιωτικής χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.
 3. Από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς άλλα Εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής Χώρας και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου) είναι μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα.
 • Είναι υποψήφιοι των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μετακινούνται:
 1. Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής χώρας. Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολείου υποβολής αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις και Βαθμολογικού Κέντρου ή Ειδικού εξεταστικού Κέντρου ) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.
 2. Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά της ηπειρωτικής χώρας.
 3. Από τις σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς τα Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της ηπειρωτικής χώρας, εφόσον η απόσταση της σχολικής μονάδας από το Βαθμολογικό Κέντρο ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο είναι μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.

Πανελλήνιες 2022: Τα δικαιολογητικά για το επίδομα 350 ευρώ

Ο υποψήφιος στις Πανελλήνιες 2022 ή ο νόμιμος κηδεμόνας του πρέπει, μετά τη λήξη των εξετάσεων, να καταθέσει, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου υποψηφίου.
 2. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου. Η παρούσα χορηγείται σε φωτοαντίγραφο στον υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτησης - δήλωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του σχολείου προς την αρμόδια προαναφερόμενη υπηρεσία Τεχνικών Έργων.
 3. Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή / και του προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή / και του Προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λαμβάνει την εν λόγω βεβαίωση την οποία στη συνέχεια παραδίδει, σύμφωνα με τα παραπάνω, στο Λύκειο υποβολής της αίτησης δήλωσης.

Σημειώνεται ότι, η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης - δήλωσης του υποψηφίου, δεν απαιτείται σε περίπτωση μετακίνησης του υποψηφίου από νησιωτική σχολική μονάδα σε άλλη νησιωτική σχολική μονάδα (άλλου νησιού) ή από νησιωτική σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ηπειρωτικής χώρας.

Επίσης, στην ΚΥΑ για τις Πανελλήνιες 2022 όσον αφορά στα έξοδα που καλύπτονται για μετακίνηση, διανομή και διατροφή υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διευκρινίζεται:

Σε περίπτωση που πρόκειται για υποψήφιο ΕΠΑΛ, ο οποίος εξετάζεται σε διαφορετικά Εξεταστικά Κέντρα, θα πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχες Βεβαιώσεις για όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε. Σημειώνεται ότι δεν εκδίδεται η προαναφερόμενη βεβαίωση για υποψήφιο, ο οποίος παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις Πανελλήνιες 2022, στα οποία αναφέρεται με λεπτομέρεια πώς θα δώσουν εξετάσεις οι υποψήφιοι.

Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ