Ελλαδα

Η συμβολή του μεταλλευτικού κλάδου στην ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα συναντά την τοπική ανάπτυξη και ευημερία

328203-678198.png
Φίλιππος Κόλλιας
ΤΕΥΧΟΣ 823
3’ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
_dsc1789.jpg

Ελληνικός Χρυσός: ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες συνθήκες, αναπτύσσοντας μια υπεύθυνη επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της PWC, ένας από τους βασικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη βιομηχανία είναι η αύξηση της συνδρομής της βιομηχανίας στο 13% του ΑΕΠ εντός πενταετίας και σε 15% το 2030. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το σχέδιο περιλαμβάνει αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 15% εντός πενταετίας και σε 20% έως το 2030 έναντι 9,2% σήμερα.

thumbnail_nursery-21.jpg


O εξορυκτικός κλάδος συμβάλλει σταθερά στο ΑΕΠ της χώρας με περισσότερο από 3% ετησίως και υποστηρίζει πάνω από 100.000 μόνιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει έντονη εξωστρέφεια και σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αποτελεί οδηγό περιφερειακής ανάπτυξης και έχει μεγάλη αναπτυξιακή συμβολή και προοπτική, ενώ διατηρεί την απασχόληση στα προ κρίσης επίπεδα.

Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως η επενδυτική κοινότητα και κοινωνία στρέφουν την προσοχή τους όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στις πρακτικές των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Το ζητούμενο πλέον είναι μια εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευημερίας.

Σύμφωνα με μελέτη της PWC για τον μεταλλευτικό κλάδο, οι εταιρείες με καλύτερες επιδόσεις στα κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) κατέγραψαν 10% μεγαλύτερες αποδόσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ παράλληλα έχουν αποδείξει την αντοχή και ανθεκτικότητά τους στις διαδοχικές κρίσεις της χώρας.

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Ο σύγχρονος εξοπλισμός του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης


Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελληνικός Χρυσός, η οποία ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες συνθήκες, αναπτύσσοντας μια υπεύθυνη επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, με βασικό στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία της βορειοανατολικής Χαλκιδικής.

Υπεύθυνη επιχειρησιακή λειτουργία
Το 2021, η εταιρεία έθεσε τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην καθημερινή πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο, μέσα από ένα σύνολο προτύπων, καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της εταιρείας προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτέλεσμα του SIMS είναι η συμμόρφωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών με πρότυπα που ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου διεθνώς. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα διαχρονικό πλαίσιο δράσεων για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Κινητήριος μοχλός εθνικής και τοπικής ανάπτυξης
Μέχρι σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός με τη δραστηριότητά της, έχει αποδώσει στο ελληνικό κράτος έσοδα ύψους 394 εκατ. ευρώ, ενώ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δαπάνες ύψους 1 δισ. από εγχώριες προμήθειες. Επιπρόσθετα, η εταιρεία στηρίζει διαχρονικά την τοπική κοινωνία, με κοινωνικές επενδύσεις και έργα στον Δήμο Αριστοτέλη που ξεπερνούν τα 24 εκατ. ευρώ. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η εταιρεία αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη στην περιοχή, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 άμεσα και 600 έμμεσα εργαζομένους, με το 84% των εργαζομένων να προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη.

dji_0095_new.jpg


Δράσεις και έργα κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας
Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019-2020, η Ελληνικός Χρυσός διέθεσε συνολικά το 6% των καθαρών κερδών της σε κοινωνικές επενδύσεις, που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά διάθεσης κοινωνικών επενδύσεων στον ευρύτερο βιομηχανικό κλάδο. Επιπρόσθετα, εντός του 2021, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δράσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις στον δήμο Αριστοτέλη ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Ως πρεσβευτής βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης των περιοχών που δραστηριοποιείται, έχοντας έως σήμερα απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερή της μεταλλευτική δραστηριότητα. Παράλληλα, όπου ολοκληρώνονται οι μεταλλευτικές εργασίες πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάστασή. Για αυτό τον σκοπό η εταιρεία, προχώρησε στη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, με πλούσια βιοποικιλότητα, όπου καλλιεργούνται 1.000.000 φυτά τοπικών και ενδημικών ειδών, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στις πλέον βέλτιστες πρακτικές του κλάδου διεθνώς, όπως είναι η προηγμένη τεχνολογία της Ξηρής Απόθεσης για την ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, που συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την εξοικονόμηση νερού.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα online και δημόσια προσβάσιμα προγράμματα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει δεδομένα, μεταξύ άλλων, για τον αέρα, το έδαφος, τα ύδατα, τον θόρυβο, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα, γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο αίσθημα λογοδοσίας της εταιρείας έναντι της τοπικής κοινωνίας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου γύρω από τη δραστηριότητά της.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της νέας Επενδυτικής Συμφωνίας, η εταιρεία σχεδιάζει εμβληματικές επενδύσεις περί των 70 εκ. ευρώ σε έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης αποκλειστικά εντός του Δήμου Αριστοτέλη για την ευημερία του τόπου που θα αποτελέσουν κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ