Γιώργος Δικαίος

Γιώργος Δικαίος

Ο Γιώργος Δικαίος (Αθήνα, 1992) διδάσκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλιματική πολιτική και διπλωματία, πολιτικές θαλασσίων μεταφορών και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιστρέφεται, κυρίως, γύρω απ' τα ίδια θέματα.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ