Παντελής Μπίσκας

Παντελής Μπίσκας

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Μπίσκας (Project Manager) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε για 4,5 έτη ως Ειδικός Επιστήμων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό, ήταν εκπρόσωπος του ΔΕΣΜΗΕ στο μεγάλο έργο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με την AREVA T&D, το έτος 2007. Συμμετείχε σε πολλές ομάδες εργασίας για την εναρμόνιση του ΔΕΣΜΗΕ με τις πρόνοιες του ελληνικού Κώδικα Grid and Exchange και σε ομάδες για την εναρμόνιση των κανόνων της αγοράς στην Περιφέρεια Κεντρικής-Νότιας Ευρώπης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μπίσκας έχει ευρεία εμπειρία σε μια ποικιλία εφαρμογών που σχετίζονται με τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η βαθιά γνώση λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδιασμού των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνικές και αναλυτικές του δεξιότητες, τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα για την υποστήριξη έργων αναδιάρθρωσης της ηλεκτρικής βιομηχανίας. Αναγνωρίζεται ως ειδικός σε εφαρμογές σχεδιασμού ενεργειακών αγορών, προγραμματισμού λειτουργίας και κατανομής μονάδων παραγωγής. Η συγκεκριμένη εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης ανάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών και δοκιμές συστημάτων ενεργειακής αγοράς. Έχει αναπτύξει τις πλατφόρμες / συστήματα προσομοίωσης ATLAS, ATLASx, LTS και LTSx, οι οποίες είναι ήδη αδειοδοτημένες και χρησιμοποιούνται από (ή για) πολλούς συμμετέχοντες στην Ελλάδα και εν γένει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπήρξε κύριος ερευνητής σε 65 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και συμμετείχε επίσης ως ανώτερος ερευνητής σε άλλα 34 ερευνητικά προγράμματα. Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 200 έργα ενεργειακών συμβούλων, προβλέψεων τιμών, διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε εταιρείες παραγωγής / εμπορίας / προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τεχνικός σύμβουλος της ECCO International Inc. τα τελευταία 13 χρόνια, με την οποία δουλεύει σε έργα σχεδιασμού και λειτουργίας αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ